[wcas-search-form]

25.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Rzymianie i barbarzyńcy. Religia–polityka–kultura, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 6

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Część I. Koegzystencja i konfrontacja — bizantyńskie spotkania ze Wschodem TERESA WOLIŃSKA, Wprowadzenie MIROSŁAW J. LESZKA, Wątek arabski w stosunkach bułgarsko-bizantyńskich w VII—X wieku MAGDALENA GARNCZARSKA, Inspiracje artystyczne pomiędzy kulturą bizantyńską a muzułmańską w okresie od X do XIII wieku TERESA WOLIŃSKA, Onagry pustyni, jastrzębie, wilki Arabii. Motywy zwierzęce w opisach Arabów w źródłach rzymskich i bizantyńskich PRZEMYSŁAW TUREK, Al-Ḥāriṯ ibn Ǧabala, πατρίκιος καὶ φύλαρχος τῶν Σαρακηνῶν, a bitwa pod Qenneąrīn w świetle źródeł średniowiecznych ALEKSANDER PAROŃ, Scytowie i Rzymianie. Wizerunek nomady w his­toriografii bizantyńskiej X—XII wieku jako narzędzie do zrozumienia polityki Konstantynopola wobec mieszkańców stepów czarnomorskich ZOFIA A. BRZOZOWSKA, Obraz Bizancjum w tekstach hagiograficznych poświęconych księżnej Oldze (XI—XVI wiek) MARCIN BOHM, Tatarzy w Kronice Jerzego Akropolity   Część II. Polityka wyznaniowa władców barbarzyńskich we wczesnym średniowieczu MONIKA OŻÓG, Wprowadzenie MAREK WILCZYŃSKI, Polityka wyznaniowa jako ważny element polityki wewnętrznej i zewnętrznej władców wandalskich i swebskich. Próba porównania MONIKA OŻÓG, Rozporządzenia pralne Teoderyka Wielkiego w kwestiach religijnych w Variae Kasjodora DARIUSZ KASPRZAK, Polityka wyznaniowa w katolickim Królestwie Wizygotów w latach 586-711

Skip to content