[wcas-search-form]

10.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Sally Meets Harry: Practical Primer to English Pronunciation and Spelling (książka z płytą CD)

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Podręcznik do fonetyki praktycznej języka angielskiego (wymowa brytyjska) zawiera ćwiczenia na samogłoski, dyftongi i spółgłoski. Każdej głosce poświęcony jest osobny podrozdział. Dany dźwięk pojawia się w słowach, następnie jest ćwiczony w parach minimalnych oraz w limerykach, wierszach, przysłowiach i powiedzeniach. Oprócz fonetyki segmentalnej omówiono zagadnienie jednego z najważniejszych aspektów mowy szybkiej, tj. słabych form. Część praktyczna książki poprzedzona jest lapidarnym wstępem teoretycznym dotyczącym artykulacji danej głoski i uproszczonych zasad pisowni. Podręcznik skierowany jest do studentów filologii angielskiej, może być także używany na niższych etapach nauki, tj. w szkołach średnich. Dzięki płycie CD może stanowić doskonały materiał do indywidualnej nauki.

TABLE OF CONTENTS: Introduction   List of phonetic symbols & diacritics   I. Vowels A. Short Vowels Self-test 1 (units: 1–7): short vowels B. Long Vowels Revision 1 (units: 1–12): short & long vowels Self-test 2 (units: 8–12): long vowels C. Diphthongs Revision 2 (units: 1–20): pure vowels & diphthongs Self-test 3 (units: 12–20): diphthongs   II. Consonants A. Plosives Revision 3 (units: 21–26): plosives Self-test 4 (units: 21–26): plosives B. Fricatives C. Affricates Revision 4 (units: 27–37): fricatives & affricates Self-test 5 (units: 27–37): fricatives & affricates D. Liquids E. Nasals F. Semivowels Revision 5 (units: 38–44): liquids, nasals & semivowels Self-test 6 (units: 38–44): liquids, nasals & semivowels   III. Selected Suprasegment Self-test 7 (unit 45): selected weak forms Answers to self-tests 1–7 (units: 1–45) Answers to self-test 1 (units: 1–7): short vowels Answers to self-test 2 (units: 8–12): long vowels Answers to self-test 3 (units: 13–20): diphthongs Answers to self-test 4 (units: 21–26): plosives Answers to self-test 5 (units: 27–37): fricatives & affricates Answers to self-test 6 (units: 38–44): liquids, nasals & semivowels Answers to self-test 7 (unit 45): selected weak forms   Glossary of Phonetic Terms   References   List of tracks

Skip to content