[wcas-search-form]

3.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Semantyka i składnia dewerbatywów z formantem zerowym w języku polskim i rosyjskim (analiza tekstów naukowych)

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Książka dotyczy synchronicznego opisu słowotwórczo-semantycznego polskich i rosyjskich dewerbatywów z formantem zerowym i ma na celu zbadanie ich roli w organizacji tekstu naukowego w ujęciu konfrontatywnym. Opracowanie składa się ze słowa wstepnego i 7 rozdziałów (Wokół dyskusji nad formantem zerowym, Stosunek dewerbatywów z formantem zerowym do podstaw czasownikowych w języku polskim i rosyjskim, Semantyka dewerbatywów z formantem zerowym w języku polskim i rosyjskim, Zakres semantycznej odpowiedniości podstawy słowotwórczej i formacji z formantem zerowym, Formant zerowy a inne synomorfemy, Rola dewerbatywów z formantem zerowym w semantycznej organizacji zdania pojedynczego w polskich i rosyjskich tekstach naukowych, Atrybutywna charakterystyka dewerbatywów z formatem zerowym w tekstach naukowych). Jest opatrzona wykazem skrótów i bibliografią.

Skip to content