[wcas-search-form]

2.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Seminaria z medycyny perinatalnej, t. XVIII: Wpływ zakresu operacji na wyniki leczenia raka szyjki macicy FIGO IA2-IIB

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  Spis treści: Wykaz stosowanych skrótów, Wprowadzenie: Epidemiologia raka szyjki macicy, Etiopatogeneza raka szyjki macicy, Histopatologia nowotworów szyjki macicy, Obraz kliniczny raka szyjki macicy  (Symptomatologia, Ocena zaawansowania), Leczenie raka szyjki macicy (Leczenie operacyjne, Leczenie energią promienistą, Chemioterapia), Rokowanie, Cel pracy, Materiał i metodyka, Wyniki: Realizacja planowanego zakresu operacji, Zakres operacji a masa ciała pacjentek, Sródoperacyjna utrata krwi i transfuzje uzupełniające, Podwiązanie tętnic biodrowych wewnętrznych, Czas trwania zabiegu operacyjnego, Powikłania śródoperacyjne, Czynniki ograniczające zakres planowanej operacji, Powikłania pooperacyjne, Czas hospitalizacji pooperacyjnej, Zakres zabiegu a wybrane parametry śródoperacyjne i przebieg hospitalizacji, Dojrzałość histologiczna raka szyjki macicy, Naciek przestrzeni limfatycznej, Charakterystyka limfadenektomii, Liczba usuniętych węzłów chłonnych a wykrywalność przerzutów limfatycznych, Stan węzłów chłonnych a mikroskopowy naciek przymacicza, Leczenie uzupełniające, Jednoczynnikowa analiza przeżyć 5-letnich, Wieloczynnikowa analiza przeżyć 5-letnich, Omówienie wyników i dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo, Streszczenie, Summary.

Skip to content