[wcas-search-form]

69.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Silva rerum. Rzecz o współczesnej i dawnej polszczyźnie, t. 2

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Ożogowi

Spis treści
Wstęp
Tabula gratulatoria

I. Wokół Kazimierza Ożoga
Agnieszka Myszka, Ewa Oronowicz-Kida, Po prostu Kazimierz
Krystyna Data, Mistrz – uczeń – mistrz. Jak Kazimierz Ożóg z ucznia swojego mistrza stał się mistrzem swoich uczniów
Stanisław Gajda, Humanistyka/lingwistyka pozytywna a dobra mowa
Stanisław Koziara, O imieniu Kazimierz w języku polskim. Szkic onomastyczno-kulturowy
Halszka Górny, Apelatyw ożóg, określenia synonimiczne i wyrazy pokrewne w zasobie leksykalnym polszczyzny i w strukturach proprialnych
Jarosław Kinal, Kazimierz Ożóg w analizie bibliometrycznej

II. Wokół polszczyzny dawnej
Jerzy Bartmiński, Symbolika a etymologia. (Na przykładzie tomu Rośliny-Zboża w Słowniku stereotypów i symboli ludowych)
Bogusław Dunaj, Przejawy wartościowania form językowych w rozwoju polszczyzny
Halina Kurek, Wiejskość w językowym obrazie „prostego człowieka” (na przykładzie gwar Dukielszczyzny)
Janina Labocha, Język polski w społeczeństwie zaolziańskim
Izabela Łuc, Gwara górnośląska w nowych odsłonach konsumpcyjnych
Halina Pelcowa, Dawne słowa w obliczu zmian kulturowych i przemian cywilizacyjnych współczesnej wsi lubelskiej

III. Wokół znaczenia i leksyki
Andrzej Charciarek, Dane korpusowe a badanie wyrażeń metatekstowych (na przykładzie operatora wiesz)
Stanisław Dubisz, Typy adaptacji najnowszych anglicyzmów leksykalnych we współczesnej polszczyźnie
Maciej Kawka, An Outline of Media Language Research in Poland: Achievements to Date and Future Prospects
Małgorzata Kita, Młodzieżowe słowo roku jako (mały) fragment młodomowy
Wioletta Kochmańska, Ciało w sporcie (na przykładzie sportów sylwetkowych) – analiza kognitywna
Maria Krauz, Obraz rodziny poruszonej (na przykładzie ości Ignacego Karpowicza)
Danuta Krzyżyk, Helena Synowiec, Jakie problemy frazeologiczne interesują użytkowników polszczyzny (na podstawie pytań do internetowych poradni językowych)
Małgorzata Kułakowska, Onimiczny obraz Polaków utrwalony w nazwach organizacji polonijnych
Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, O boomerze i kilku związanych z nim neologizmach w polszczyźnie
Renata Przybylska, O projekcie słownika motywacyjnego polskich frazeologizmów

IV. Wokół tekstu
Zofia Cygal-Krupa, Miłość w poezji ks. Jana Twardowskiego . 301
Zofia Czapiga, Rosyjskie antroponimy w funkcji adresatywnej w przekładzie na język polski (na materiale powieści Michaiła Bułhakowa Mistrz i Małgorzata)
Urszula Gajewska, Godność i powołanie kobiety w nauczaniu Jana Pawła II
Jan Miodek, Humor i zabawy językiem w korespondencji Joanny Kulmowej i Wisławy Szymborskiej
Magdalena Patro-Kucab, O retorycznej roli postscriptum (na przykładzie prywatnych listów Alojzego Felińskiego adresowanych do Walerii Tarnowskiej)
Małgorzata Święcicka, Monika Peplińska, O metaforach grzechu w aforyzmach
Maria Wojtak, Modlitewnik strażaka jako realizacja reguł gatunku

V. Wokół komunikacji
Zofia Bilut-Homplewicz, Kontrastywność interlingwistyczna. Co może przyciągnąć uwagę badaczy w „dialogu” polonistyczno-germanistycznym?
Grażyna Filip, Komunikacyjny potencjał ciszy. Recenzje filmowe
Irena Kamińska-Szmaj, Rytualne hasła polityczne w czasach PRL (Niech żyje/żyją…)
Małgorzata Karwatowska, Etyka komunikacji jako podstawa budowania relacji międzyludzkich (na przykładzie interakcji nauczyciel–uczeń)
Ewa Komorowska, Gratulacje jako akt mowy we współczesnym języku polskim. Aspekt pragmalingwistyczny
Justyna Majchrowska, Analiza tekstów trzecich w reklamie Lidla
Katarzyna Sobstyl, W kręgu komunikacji młodzieży. Wpływ kontekstu na realizację wzorca tekstowego ogłoszeń studniówkowych
Bożena Taras, Wszystkie chwyty dozwolone? O zachowaniach językowych współczesnych Polaków

VI. Wokół literatury i kultury
Arkadiusz Luboń, Język przekładu jako probierz trendów popkultury – przypadek amerykańskich komiksów Seed of Destruction i Wake the Devil Michaela Mignoli w polskich tłumaczeniach
Marek Nalepa, Jezuiccy krzewiciele pobożności maryjnej (Józef Morelowski, Karol Bołoz Antoniewicz, Iwo Czeżowski) i ich związki ze Starą Wsią na Podkarpaciu
Krzysztof Ożóg, W drodze do niepodległej Ojczyzny. Działalność religijno-patriotyczna św. Józefa Sebastiana Pelczara w Krakowie i Przemyślu
Jolanta Pasterska, Janusz Pasterski, Igraszki „cyfrowych tubylców” z powieścią o emigracji w tle
Magdalena Rabizo-Birek, Wejście w świat. Uwagi o juweniliach Olgi Tokarczuk
Jan Wolski, O naszym świecie – naszym językiem. Literatura retoromańska szansą przetrwania i budulcem nowoczesnej społeczności

Skip to content