[wcas-search-form]

27.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Skazani za antykomunizm. Orzecznictwo Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie (1946-1954/1955)

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wstęp 1. Zakres i treść pojęcia zbrodni stanu – determinanty polityczno- ustrojowe 1.1.  Zbrodnie stanu w systemie prawa karnego 1.2.  Pojęcie zbrodni stanu na gruncie kkWP 1.3.  Przestępstwa usiłowania usunięcia organów władzy (art. 86 par. 1 kkWP) oraz usiłowania zmiany ustroju państwa (art. 86 par. 2 kkWP) z zastosowaniem przemocy jako przestępstwa kontrrewolucyjne 1.4.  Najważniejsze organizacje niepodległościowe uznane przez WSR w Rzeszowie za kontrrewolucyjne, do których przynależność była kwalifikowana jako zbrodnia stanu z art. 86 par. 2 kkWP 2.     Usiłowanie zmiany ustroju i usiłowanie usunięcia organów władzy państwowej z zastosowaniem przemocy w orzecznictwie WSR w Rzeszowie. Zagadnienia prawa materialnego 2.1.  Podmioty przestępstw z art. 86 kkWP 2.2.  Przedmiot zbrodni stanu z art. 86 kkWP 2.3.  Stosowanie art. 86 par. 1 kkWP w orzecznictwie WSR w Rzeszo­wie 2.4.  Przestępstwo usiłowania zmiany ustroju państwa (art. 86 par. 2 kkWP) w orzecznictwie WSR w Rzeszowie 2.5.  Formy aktywności w organizacjach uznawanych za nielegalne kwalifikowane przez WSR w Rzeszowie jako okoliczności uzasadniające skazanie na podstawie art. 86 kkWP 2.6.  Przygotowanie do popełnienia przestępstw z art. 86 kkWP 2.7.  Wejście w porozumienie w celu usiłowania zmiany ustroju państwa lub usunięcia organów władzy państwowej (art. 88 par. 1 w związku z art. 86 kkWP) 2.8.  Pomocnictwo w usiłowaniu zmiany ustroju państwa (art. 28 w związku z art. 86 par. 2 kkWP) 2.9.  Odpowiedzialność karna za niezawiadomienie o popełnieniu przestępstw z art. 86-87 kkWP organów powołanych do ścigania sprawców tych przestępstw (art. 18 par. 1 mkk w związku z art. 86 par. 2 kkWP) 2.10. Rodzaj i wymiar sankcji karnych orzekanych przez WSR w Rze­szowie w sprawach o przestępstwa z art. 86 kkWP 3.     Praktyka orzecznicza rzeszowskiego WSR w świetle zasad prawa procesowego 3.1.  Praktyka odrębnej kwalifikacji prawnej działań związanych z do organizacji uznanych za nielegalne i kontrrewolucyjne 3.2.  Analiza i ocena dowodów będących podstawą skazania przez WSR w Rzeszowie z art. 86 kkWP 3.3.  Niezgodna z prawem obsada składu sadu orzekającego jako okoliczność wpływająca na ważność wydanych orzeczeń 3.4.  Udział obrońców wojskowych w sprawach o usiłowanie usunięcia organów władzy państwowej lub zmian? ustroju państwa w wyniku przemocy 3.5.  Wpływ orzeczeń rewizyjnych NSW w Warszawie na orzecznictwo WSR w Rzeszowie w zakresie spraw z art. 86 kkWP 4.      Próba oceny prawnej orzeczeń WSR w Rzeszowie 5.      Amnestie 6.      Uznanie za nieważne orzeczeń WSR w Rzeszowie w sprawach z art. 86 kkW          oraz rehabilitacja skazanych 7.      Problem odpowiedzialności funkcjonariuszy śledczych, prokuratorów i sędziów za naruszenie prawa w związku z prowadzeniem postępowań karnych w sprawach o zbrodnie z art. 86 kkWP Zakończenie Bibliografia Wykaz skrótów Indeks osób

Skip to content