[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Słownictwo z zakresu kultury materialnej w gwarze Jaślisk w powiecie krośnieńskim

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Rozdział wstępny 1. Cel i zakres pracy 2. Metoda gromadzenia materiału, układ słownictwa 3. Ukształtowanie terenu, warunki klimatyczne i glebowe 4. Zarys dziejów Jaślisk 5. Stan gwar ludowych w Polsce 6. Stan badań nad leksyką gwarową   Rozdział I. Mieszkańcy Jaślisk i ich język 1. Mieszkańcy Jaślisk 2. Czynniki wpływające na współczesny stan gwary w Jaśliskach 3. Język jaśliczan 4. Zasady opracowania hasła 5. Zasady zapisu fonetycznego   Rozdział II. Budownictwo 1. Budynki gospodarskie 2. Pomieszczenia w domu 3. Pomieszczenia na kartofle i warzywa 4. Pomieszczenia i budynki gospodarcze 5. Budowa zrębu 6. Stolarka 7. Konstrukcja i pokrycie dachu 8. Ogrodzenia Ilustracje   Rozdział III. Przedmioty, narzędzia używane w pracy na gospodarstwie, czynności z nimi związane 1. Ozdoby mieszkania 2. Meble do przechowywania ubrań i naczyń 3. Stół i meble do siedzenia 4. Łóżko i pościel 5. Sprzęty i zabawki dziecięce 6. Oświetlenie domu 7. Rozpalanie ognia 8. Części pieca i kuchni 9. Pieczenie chleba i rodzaje pieczywa 10. Narzędzia i naczynia używane w różnych pracach domowych 11. Młocka i czyszczenie zboża 12. Mielenie zboża 13. Obróbka lnu 13.1. Zbiór i omłot lnu 13.2. Roszenie i międlenie lnu 8 13.3. Czesanie lnu, przędzenie i motanie nici 13.4. Snucie i zakładanie osnowy na krosna 14. Powroźnictwo Ilustracje   Rozdział IV. Narzędzia i prace polowe 1. Orka 2. Bronowanie 3. Siew 4. Uprawa ziemniaków 5. Sianokosy 6. Żniwa 7. Nawożenie Ilustracje Rozdział V. Pokarmy   Rozdział VI. Odzież 1. Ubrania damskie 2. Ubrania męskie 3. Buty   Rozdział VII. Grunty i rośliny 1. Gleby i wielkość pól 2. Mikrotoponimy 3. Nazwy roślin 3.1. Rośliny uprawne, kwiaty, zioła 3.2. Krzewy 3.3. Drzewa 3.4. Grzyby   Rozdział VIII. środki transportu i komunikacja 1. Drogi 2. Wóz, pojazdy kołowe niemotorowe 2.1. Typy wozów 2.2. Części wozu 3. Sanie 3.1. Rodzaje sań 3.2. Części sań 4. Uprząż 5. Pojazdy mechaniczne Ilustracje   Rozdział IX. Hodowla 1. Pastwisko i pasza 2. Nazwy zwierząt i części ich ciała 3. Maści koni i krów 4. Rozmnażanie i nazwy zwierząt niedorosłych 5. Choroby zwierząt 6. Drób 7. Głosy zwierząt i ptaków domowych 8. Przywoływanie i odpędzanie zwierząt 9. Zawołania na zwierzęta   Rozdział X. Obróbka drewna i żelaza, wyroby ze skóry 1. Kowalstwo 2. Stolarstwo 2.1. Wykonywanie drewnianych rur wodociągowych 3. Bednarstwo 4. Szewstwo 4.1. Części buta 4.2. Narzędzia 5. Rymarstwo   Ilustracje Zakończenie Bibliografia Rozwiązanie skrótów Indeks wyrazów objaśnionych w pracy

Skip to content