[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Słownik historyczny polskiej modernizacji

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

BIBLIOTEKA · POLSKIEJ · MODERNIZACJI · Tom X

„Słownik historyczny polskiej modernizacji” to integralna część serii wydawniczej „Biblioteka Polskiej Modernizacji” będącej głównym efektem publikacyjnym realizowanego w latach 2018–2024 i finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki projektu „W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX–XXI wieku”. Według koncepcji twórców serii słownik to jeden z najważniejszych efektów zaplanowanych w ramach projektu działań, swego rodzaju znak rozpoznawczy całego przedsięwzięcia. Zgodnie z przygotowaną w okresie formułowania założeń projektu koncepcją słownik od początku powstawał w dwóch uzupełniających się wersjach – drukowanej oraz elektronicznej. Pierwszą z nich jest oddawany do rąk czytelników tom X wspomnianej wyżej serii wydawniczej, druga dostępna jest na portalu internetowym stanowiącym integralną część realizacji projektu.
Wersja drukowana słownika obejmuje 1800 haseł. Przyjętą w ramach projektu zasadą jest nieoznaczanie autorstwa poszczególnych tekstów (haseł), co ma podkreślać zespołowy charakter prac nad słownikiem, ale i wynikać z założonej procedury opracowywania jego części składowych. Autorami haseł są związani z Uniwersytetem Rzeszowskim członkowie zespołu projektowego (Edyta Czop, Paweł Grata, Jarosław Kinal, Hubert Kotarski) oraz uczestniczący w projekcie młodzi adepci nauki (Aleksandra Haligowska, Monika Niezgoda, Bartosz Pasterski), a także przedstawiciele partnerów projektu – Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej (Joanna Jaroszyk, Adriana Merta-Staszczak, Sylwia Straszak-Chandocha) i Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (Karol Chylak, Arkadiusz Durasiewicz, Eliza Nowacka).

ze wstępu prof. Pawła Graty

Skip to content