[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Służby wywiadowcze jako narzędzie realizacji polityki państwa w XX w. Wybrane zagadnienia

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  Dzieje wywiadu i kontrwywiadu stanowią jeden z najbardziej pasjonujących fragmentów historii, nie tylko zresztą w Polsce. Zajmowało się nimi bardzo wielu badaczy, choć w tym akurat przypadku praca historyka jest szczególnie trudna. Dokumenty nie tylko nie mówią nam prawdy, ale potrafią znakomicie wprowadzić w błąd, zaś relacje kolejnych świadków wydarzeń często „wywracają do góry nogami” poczynione już z całkowitą pewnością ustalenia badaczy i pozwalają sformułować zupełnie nowe opisy wydarzeń. Chyba dlatego właśnie prace poświęcone tym problemom cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem czytelników. W Polsce ostatnio ukazało się na ten temat wiele prac zbiorowych, monografii, rozpraw i artykułów. Niniejsza publikacja uzupełnia ten dotychczasowy dorobek o kolejne, ważne ustalenia.   Spis treści   Wykaz ważniejszych skrótów Przedmowa (Stanisław Sagan) Wstęp (Leszek Pawlikowicz, Robert Zapart) R o z d z i a ł 1 Krystian Dzimira – Specjalne stosunki dwustronne Niemiec i ZSRR 1917–1939 oraz 1955–1964, a działania polskiego wywiadu wobec nich R o z d z i a ł 2 Jan Bury – Deszyfraż w organach bezpieczeństwa państwa Polski Ludowej R o z d z i a ł 3 Robert Zapart – Służby informacyjne władz II RP na uchodźstwie po zakończeniu II wojny światowej. Szkic historyczno-prawny R o z d z i a ł 4 Mirosław Minkina – Nieuchronność zaskoczenia i porażki wywiadu R o z d z i a ł 5 Leszek Pawlikowicz – Przekształcenia organizacyjno-kadrowe w wywiadzie zagranicznym MWD w okresie od czerwca do grudnia 1953 r. jako rezultat upadku Ławrientija Berii R o z d z i a ł 6 Paweł Piotrowski – Nowe służby na nowe czasy. Integracja wojskowych służb specjalnych w latach 1990–1991 R o z d z i a ł 7 Władysław Bułhak – Watykan i szpiedzy z awansu społecznego. Próba portretu zbiorowego kierownictwa wydziału „natowsko-watykańskiego” i rzymskiej rezydentury „Baszta” Departamentu I (wywiadu) MSW PRL w okresie poprzedzającym pontyfikat Jana Pawła II R o z d z i a ł 8 Andrzej Krzysztof Kunert – Tradycje Armii Krajowej w służbach i siłach specjalnych Trzeciej Rzeczypospolitej Indeks osobowy Noty o autorach

Skip to content