[wcas-search-form]

105.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Socjolog w społeczeństwie. Dwa jubileusze Krystyny Leśniak-Moczuk. 40 lat pracy naukowej. 10 lat ruchu Krystyn

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
WSTĘP
I. ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, DYDAKTYCZNO-ORGANIZACYJNA I SPOŁECZNA (ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mariański)
1.1. Przebieg nauki i pracy zawodowej
1.2. Osiągnięcia naukowe
1.3. Dydaktyka
1.4. Praca organizacyjna w strukturach uczelni
1.5. Działalność w organizacjach związanych z nauką
1.6. Aktywność społeczna
II. DOROBEK NAUKOWY (dr Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk)
2.1. Monografie, podręczniki i artykuły naukowe
2.2. Komunikaty i sprawozdania
2.3. Recenzje wydawnicze i doktorskie
2.4. Doktoraty i komisje doktorskie
2.5. Konferencje naukowe
2.6. Dr Jarosław Kinal, Analiza bibliometryczna dorobku naukowego Krystyny Leśniak-Moczuk
III. W PRZESTRZENI MEDIALNEJ (dr Krystyna Krzekotowska)
3.1. Artykuły publicystyczne
3.2. Medialny ślad pracy społecznej
3.3. Netografia aktywności społecznej
IV. ŚRODOWISKO SOCJOLOGICZNE JUBILATCE
4.1. Dr hab. Monika Dorota Adamczyk, prof. KUL, Uczenie się przez całe życie jako ważny element tworzenia zasobów kapitału społecznego
4.2. Dr hab. Teresa Bal-Woźniak, prof. zw. dr hab. Michał Gabriel Woźniak, Innowacyjność behawioralna polskiego społeczeństwa
4.3. Dr Alina Betlej, Krystyny w cyberprzestrzeni. W stronę nowych trendów kreowania wizerunku stowarzyszeń lokalnych i uczestnictwa w kulturze
4.4. Prof. zw. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, Udział kobiet w rozwoju ruchu spółdzielczego
4.5. Ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR, Reorientacja nastawienia Kościoła katolickiego do państwa totalitarnego
4.6. Dr hab. Roman Oktawian Jusiak OFM, prof. PANS, Socjologia a pedagogika. Esej akademicki
4.7. Dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska, dr hab. Małgorzata Suchacka, prof. UŚ, Problemy postrzegania bezpieczeństwa pracy w branży usług publicznych w dobie COVID-19
4.8. Dr Tadeusz Kowalewski, Uwarunkowania zdalnego kształcenia w czasie pandemii COVID-19. Studium przypadku
4.9. Dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD, Sposoby przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
4.10. Prof. zw. dr hab. Stanisław Kwiatkowski, Socjolog przy władzy
4.11. Dr Arkadiusz Dorian Leśniak-Moczuk, Kryminologiczne i prawne aspekty demoralizacji nieletnich
4.12. Prof. zw. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Èmile Durkheim o moralności
4.13. Dr hab. Andrzej Lipczyński, Im bardziej poznaję świat, tym bardziej wierzę w Boga
4.14. Dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr, Fenomen poznawczy socjologii grup dyspozycyjnych
4.15. Ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mariański, Religijny sens życia w świadomości młodzieży polskiej
4.16. Dr hab. Maria Miczyńska-Kowalska, prof. UP, Rozwój społeczno-gospodarczy a konsumpcjonizm w społeczeństwie konsumpcyjnym
4.17. Dr hab. Eugeniusz Moczuk, prof. PRz, Socjologia bezpieczeństwa jako nowa subdyscyplina socjologiczna. Analiza wielowymiarowa
4.18. Dr hab. Tadeusz Popławski, prof. PB, Tożsamość Łomży i subregionu w kontekście promocji
4.19. Prof. zw. dr hab. Jan Róg, Rola organizacji w kształtowaniu stosunków interpersonalnych
4.20. Prof. zw. dr hab. Serhiy Troyan, dr hab. Alla Kyrydon, Borderland man. Who is he against the background of intercultural dialogue?
4.21. Prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, Kapitał społeczny w regionie i w społeczności lokalnej
4.22. Prof. zw. dr hab. Jacek Wódz, Krótki (i osobisty) esej na temat kształcenia socjologów w Polsce w latach sześćdziesiątych XX wieku
V. DLA JUBILATKI I Z JUBILATKĄ
5.1. Prof. Ivanna Bakushevych, PhD, prof. Jarosław Bakushevych, PhD, Ukraina, Польсько-українська дружба
5.2. Katarzyna Cesarz, plastyk, Wielkie zaangażowanie i wewnętrzny entuzjazm
5.3. Maria Cyrankowska, Droga Krystyno
5.4. Julian Dołyk, Dla Ciebie o Tobie Krysiu
5.5. Barbara Dynowska, Szanowna Pani Prof. UR dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk
5.6. Prof. dr n. med. Larisa Fedonyuk, Ukraina, Життя, сповнене творчих пошуків, плідних ідей
5.7. Dr Joanna Felczak, Energiczna i wesoła
5.8. Kpt. ż. w. Józef Gawłowicz, Panie Krystyny
5.9. Małgorzata Gergasz, KRYSIU…
5.10. Jerzy Górnicki, poeta, Pani Profesor Krystynie Leśniak-Moczuk
5.11. Prof. zw. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, Szanowna Jubilatko, Pani Profesor, Droga Krysiu
5.12. Aneta Haligowska, doktorantka, Aktywność jednostki w tworzeniu rzeczywistości społecznej
5.13. Jerzy Hałka, 40 lat minęło jak…
5.14. Dr Mieczysław Janowski, Rubinowy jubileusz
5.15. Zbigniew Jurkowski, Zbigniew z Krystyną jak Król Zbyszków z Królową Krystyną I
5.16. Joanna Maria Klich, Filipiny, Paglikha ng iyong sariling imahe at salungat sa mga kasalukuyang uso
5.17. Dr Elżbieta Kolasińska, O Krystynie i dla Krystyny
5.18. Anna Kolisz, Honorowy Profesor E.B.A. w Oksfordzie, Wpływowa kobieta Podkarpacia
5.19. Dr Tadeusz Kowalewski, Krystyna – osoba z pasją i rzetelny badacz społeczny
5.20. Dr Krystyna Krzekotowska, Łączenie nauki z praktyką i inicjatywami na rzecz obywateli
5.21. Dr Arkadiusz Dorian Leśniak-Moczuk, Dla Mamy prozą i wierszem
5.22. Marta Łaba, Działalność promocyjna Podkarpacia
5.23. Krystyna Łoboda, Mam na imię KRYSTYNA
5.24. Dr Agnieszka Malczewska-Błaszczyk, Szwajcaria, Professor Kristina
5.25. Krystyna Mazurówna, Francja, Poemat o Rzeszowie i Krystynie
5.26. Prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Krystyna Leśniak-Moczuk – kwitensencja humanitaryzmu
5.27. Madalena Monge, Portugalia, Amizade para a vida
5.28. Marta Mysona, Szanowna Pani Profesor, Droga Krysiu
5.29. Joanna Niewiadomska-Kocik, doktorantka, Adres okolicznościowy – działania artystyczne
Jubilatki w świetle refleksji socjologicznych
5.30. Aiko Nishimura, Japonia, 人生の輝きとさらなる成功への願い
5.31. Krystyna Obrzut, Peru, De Krystyna de Lima para Krystyna de Rzeszów
5.32. Dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska, prof. UAM, Szanowna Pani Profesor!
5.33. Dorota Partyka, Zmienia świat wokół siebie na lepszy i bardziej przyjazny
5.34. Hanna Piekarska, Poznałyśmy się podczas Konkursu „Miss po 50ce”
5.35. Bogusław Płoszajczak, Po prostu KRYSIA!
5.36. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Danuta Szukała, Anna Cyganik, Stefania Stępak, Działalność w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym
5.37. Dr hab. Piotr Pysz, prof. WSFiZ, Niemcy, Christina unsere „Kulturministerin”
5.38. Józef Ryba, USA, One of the most socially active women in Podkarpacie
5.39. Krystyna Skowrońska, poseł na Sejm RP, Szanownej Pani Profesor Krystynie Leśniak-Moczuk
5.40. Małgorzata Słowińska, Kilka słów o Krystynie
5.41. Prof. dr hab. Zbigniew Stachowski, Kreatorka etosu studenckiego
5.42. Jan Stępień, poeta, rysownik, rzeźbiarz, Nauka i sztuka
5.43. Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich, Wiersze Krystyn dla Krystyn i o Krystynie
5.44. Studenci dla Pani Profesor Krystyny Leśniak-Moczuk, Podziękowania
5.45. Dr Mateusz Szast, Dwa kapelusze
5.46. Kazimierz Szczepański, Szanowna Pani Profesor
5.47. Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Uczona i Artystka
5.48. Teatr BO TAK, Mariola Łabno-Flaumenhaft, Przemysław Kolasa, Milena Tejkowska, Propagatorka przedsięwzięć teatralnych
5.49. Dr hab. Piotr Tobera, prof. UŁ, dr Janina Tobera, Fenomen naszej Krystyny
5.50. Prof. dr hab. Serhiy Trojan, Ukraina, Шановний професоре! Дорога Кристино!
5.51. Krystyna Urbańczyk-Basińska, poetka, Wykres powodzenia
5.52. Albina i Marek Ustrobińscy, Szanowna Pani Profesor
5.53. Elżbieta i Józef Witkowie, Miłośniczce pieśni, Szanownej Profesor Krystynie
5.54. Prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz, Szanowna Jubilatko, Droga Krysiu!
5.55. Dr hab. Mariusz Zemło, prof. UwB, Dobry duch małych miast
5.56. Prof. dr hab. Walter Żelazny, Krysi zawdzięczam to, że zostałem naukowcem
VI. WYRAZY UZNANIA
6.1. Odznaczenia i nagrody
6.2. Dyplomy
6.3. Podziękowania
6.4. Gratulacje i życzenia
6.5. Plebiscyty, konkursy i zawody sportowe
6.6. Biogramy w encyklopediach i okolicznościowe wydawnictwa
6.7. Listy gratulacyjne
6.7.1. Dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL, dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
6.7.2. Dr Dawid Błaszczak, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, Bialska Akademia Nauk Stosowanych
6.7.3. Wiesław Buż, poseł na Sejm RP
6.7.4. Dr hab. Włodzimierz Chojnacki, prof. SGGW, dziekan Wydziału Socjologii i Pedagogiki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
6.7.5. Dr hab. Marek Cierpiał-Wolan, prof. UR, dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie
6.7.6. Wojciech Farbaniec, burmistrz Gminy Rymanów
6.7.7. Krystyna Galik-Harhaj, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy
6.7.8. Dr Marta Górka, Warszawa
6.7.9. Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej
6.7.10. Stanisław Kruczek, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
6.7.11. Prof. dr hab. Murman Kvaracxelia, Uniwersytet w Tbilisi w Gruzji
6.7.12. Mirosław Kwaśniak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa z żoną Barbarą
6.7.13. Jerzy Maślanka, prezes Stowarzyszenia „Nasz Dom Rzeszów”
6.7.14. Lucjusz Nadbereżny, prezydent Miasta Stalowej Woli
6.7.15. Waldemar Paluch, burmistrz Miasta Jarosławia
6.7.16. Dr Marta Parzyszek, Lublin
6.7.17. Bogusława Pieczyńska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu
6.7.18. Krystyna Stachowska, zastępca prezydenta Miasta Rzeszowa
6.7.19. Grażyna Szarama, radna Rady Miasta Rzeszowa
6.7.20. Jacek Wiśniewski, prezydent Miasta Mielca
6.7.21. Krystyna Wróblewska, dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli
VII. WIZUALIZACJA RÓL SPOŁECZNYCH I WCIELEŃ
7.1. Wiejska młodość
7.2. Rodzina
7.3. Nauka i praca
7.4. Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich
7.5. Plebiscyty
7.6. Wcielenia

Skip to content