[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 12

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:  Cодержание   Table of Contents   ARTYKUŁY TEORETYCZNE I HISTORYCZNE Maria Szyszkowska Polityka a moralność z perspektywy wolności człowieka Frantiąek Mihina Miesto náąho veku v histórii civilizácie (Ch.S. Peirce a jeho filozofická diagnóza súčasnosti) Leszek Gawor Kryzys jako atrybut świata społecznego człowieka – jego obszary i waloryzacje Илья Я. Левяш От геополитики и геоглобалистике: проблема синтеза интересов и ценностей Jacek Breczko Historia po „końcu historii” (próba ogólnej diagnozy kondycji kultury i polityki Zachodu) Татьяна В. Казарова Ценностный вакуум как особенность глобальной цивилизации Katarzyna M. Cwynar Kooperatyzm jako idea demokracji uczestniczącej Andrzej L. Zachariasz Globalizm jako formuła realizacji imperium neoliberalnego Ąubomír Belás Kantova filozofia politiky Izabela Pasternak Władza nad sobą w koncepcji Michela Foucaulta Jadwiga Mizińska Oburzenie czyli zjawisko odzyskiwania polityki przez obywateli   ARTYKUŁY KRYTYCZNE Marek Bosak O sztuce myślenia Włodzimierz Zięba Filozofia w służbie polityki   ARTYKUŁY POLEMICZNE, POLEMIKI Polemika wokół istnienia – odsłona druga Daniel Sobota Od teatru filozofii do filozofii teatru. W odpowiedzi na replikę Andrzeja L. Zachariasza Andrzej L. Zachariasz Wokół Istnienia i jego momentów. Odpowiedź na replikę Daniela Soboty   REFLEKSJE Andrzej L. Zachariasz Europejski pesymizm i nihilizm czyli kult cierpienia i śmierci   PRZEKŁADY Казимир Домбровский Моральность в политике   RECENZJE, NOTY Małgorzata Konstańczak Wojna a moralność Izabela Pasternak Porządek polityczno-prawny a nowożytność Aleksandra Bulaczek Filozofia polska Daniel Czarnota Stanisław Lem – filozof zapoznany Łukasz Moniuszko Etyka w służbie polityki Stefan Konstańczak O pożytkach z eksperymentu myślowego w nauce Владимир Ф. Мартынов Универсалии культуры   WYWIADY Prof. dr hab. Jan Woleński mówi o swoim filozofowaniu   PREZENTACJE Katarzyna M. Cwynar świat sztuki Jana Stępnia   CZŁOWIEK I JEGO DZIEŁO Katarzyna M. Cwynar Maria Paulina Orsetti – krzewicielka idei kooperatyzmu   SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY. KRONIKA WYDARZEŃ Zlatica Plaąienková, Katka Mayerová Konferencia: Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore – tradície a súčasnos» (26–27 V 2011) Katarzyna M. Cwynar IX międzynarodowa konferencja naukowa: Prawo a życie (15–16 XI 2012)   MEMORABILIA Katarzyna M. Cwynar Wspomnienie o Profesorze Miloslavie Petrusku (1936–2012)   Do Autorów   До Aвторів   Вниманию Авторов  Instructions for Authors

Skip to content