[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 13

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Cодержание Table of Contents ARTYKUŁY TEORETYCZNE I HISTORYCZNE Andrzej Niemczuk Wartość wolności a liberalna neutralność państwa Piotr Skudrzyk Demokracja: razem czy przeciwko sobie? Grażyna Żurkowska Demokracja radykalna Katarzyna M. Cwynar Dyktatura proletariatu jako negacja socjalizmu Arsenij D. Kumankow Teoria wojny sprawiedliwej: przyczyny aktualizacji koncepcji Marek Blaszke Projekt wiecznego pokoju: de Saint-Pierre, Rousseau, Kant Viera Bilasová Verejnos» a etika politiky Natalia I. Czaplij Wartości pozytywne Jan Wadowski Poszukiwanie wartości w cywilizacji naukowo-technicznej Krzysztof J. Kilian Feyerabend i Lenin a zasada partyjności Anna W. Konewa Tożsamość a wizerunek. Analiza filozoficzno-socjologiczna Katarzyna Kornacka-Sareło Filozofia człowieka w myśli chasydów ziem polskich ARTYKUŁY KRYTYCZNE Andrzej L. Zachariasz Adama Schaffa socjalizm chrześcijański ARTYKUŁY POLEMICZNE, POLEMIKI Okrągły Stół Filozofów Krajów Słowiańskich (23 VI 2012) Andrzej L. Zachariasz Wprowadzenie do panelu Czy współczesnemu światu konsumpcji i techniki wystarczy dekonstrukcjonizm i pragmatyzm czy też potrzebne są nowe idee? Wiesław Sztumski Trzy kwestie Stefan Symotiuk Na progu fantasmagorycznego świata cywilizacji i kultury Piotr Skudrzyk Działać konstruktywnie Andrzej Niemczuk Jakie idee są potrzebne współczesnemu światu? Małgorzata Derc Kondycja duchowa kobiety w świecie współczesnym Jacek Breczko Postmodernizm a bezpieczeństwo duchowe Włodzimierz Zięba Postmodernizm a zadania filozofii Katarzyna M. Cwynar O potrzebie powrotu do (zapomnianych) idei Grażyna Żurkowska Apologia rozumu praktycznego Jadwiga Mizińska Skonsumowany język Przemysław Chmielecki Uniwersytet we współczesnym świecie techniki i konsumpcji Andrzej L. Zachariasz Wielość idei i różnorodność problemów PRZEKŁADY Sebastiano Maffettone Powszechny obowiązek i globalna sprawiedliwość. Część I REFLEKSJE Andrzej L. Zachariasz Człowiek i nieskończoność RECENZJE, NOTY Artur Mordka Filozoficzne wyglądy ciała Mateusz Binek W poszukiwaniu swoistości Europy Jan Czajkowskij Zapomniana filozofia świata słowiańskiego Daniel Czarnota Poskramianie przypadku jako dziejowy proces Stefan Konstańczak Czy istnieje nieutylitarystyczny konsekwencjalizm? Łukasz Moniuszko Czego możemy nauczyć się od Marii Ossowskiej? Andrzej L. Zachariasz New Age w filozofii, czyli powrót do hylozoizmu i Kabały PREZENTACJE Francesco P. Raimondi Centralne kategorie myśli Andrzeja Nowickiego WYWIADY Prof. dr hab. Andrzej Nowicki mówi o swoim filozofowaniu CZŁOWIEK I JEGO DZIEŁO Izabela Pasternak Elimelech z Leżajska SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY. KRONIKA WYDARZEŃ Katarzyna M. Cwynar VIII Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich: Polityka a wartości i interesy (21–24 VI 2012) Peter Kyslan IX kantovská medzinárodná vedecká konferencia (04–05 V 2012) MEMORABILIA Zofia Majewska Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Nowickim (1919–2011) Do Autorów До Aвторів Вниманию АвторовInstructions for Authors

Skip to content