[wcas-search-form]

29.16 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 14

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  Spis treści   Cодержание Table of Contents   ARTYKUŁY TEORETYCZNE I HISTORYCZNE Andrzej Zachariasz Filozofia zmierzchu humanizmu czy zmierzch filozofii? Frantiąek Mihina Sen o vedeckej filozofii alebo metafyzike Józef Dębowski Nauki filozoficzne i ich metodologiczne podstawy Walentina M. Dianowa Edukacja filozoficzna na klasycznych uniwersytetach w Rosji: historia a współczesność Jacek Breczko Między Atenami a Jerozolimą – cywilizacyjny termostat Przemysław Paczkowski Dialog sokratyczny jako dramat Michał Kamiński Poglądy Seneki na temat samobójstwa i ich znaczenie dla współczesnej debaty w zakresie dopuszczalności eutanazji i samobójstwa wspomaganego Lidia B. Godek Poziomy rekonstrukcji refleksji aksjologicznej a Weberowska koncepcja społecznej modernizacji Marek Bosak Richarda Rorty’ego idea prymatu polityki kulturalnej Bohdan Dziemidok Aksjologiczne aspekty starości, czy starość może być piękna, dobra, mądra i szczęśliwa? Agata Grzyb Projekt uniwersalnej makroetyki współodpowiedzialności Karla-Otto Apla Katarzyna Krasucka Ontyczny status wartości w myśli politycznej rosyjskiego renesansu religijnofilozoficznego na przykładzie poglądów Mikołaja Bierdiajewa i Iwana Iljina Olga B. Rybakowa Czynnik religijny a legitymizacja władzy w Rosji postradzieckiej   ARTYKUŁY KRYTYCZNE Roman A. Tokarczyk Udany schemat teorii komizmu Włodzimierz Zięba Spory wokół metafilozofii   ROZWAŻANIA WOKÓŁ FILOZOFII… STAN I PERSPEKTYWY Włodzimierz Lorenc Filozofia wobec dwóch wersji swego możliwego końca Paweł Pieniążek Zanikanie – filozofia dziś Bolesław Andrzejewski Filozofia – istota, ewolucja, perspektywy PRZEKŁADY Sebastiano Maffettone Powszechny obowiązek i globalna sprawiedliwość. Część II   REFLEKSJE Andrzej L. Zachariasz O byciu, czasie i sensie Zbigniew Bela Przyczynek do 116. aforyzmu Fryderyka Nietzschego (“Moralność to instynkt stadny u pojedynczego człowieka”) czyli mały traktat o sumieniu   RECENZJE, NOTY Włodzimierz Zięba Filozofia nauki Gastona Bachelarda Stefan Konstańczak Panorama filozofii rosyjskiej XIX i XX wieku – odsłona pierwsza Stefan Konstańczak Panorama filozofii rosyjskiej XIX i XX wieku – odsłona druga Igor Deraj Antisthenove zlomky Dawid Krupa Awangardowy wymiar interpretacji Agnieszka Pisz Krytyczna mapa współczesności   WYWIADY Prof. dr hab. Bohdan Dziemidok mówi o swoim filozofowaniu   CZŁOWIEK I JEGO DZIEŁO Katarzyna M. Cwynar Jakub Litwin – filozof, mistrz, nauczyciel   SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY. KRONIKA WYDARZEŃ Lidia B. Godek Poznańskie Sympozja Aksjologiczne (21–23 VI 2013, 06–08 VI 2014) Pavol Sucharek Medzinárodná vedecká konferencia: Racionálne – iracionálne (06–07 X 2014)   MEMORABILIA Walentina M. Dianowa Profesor Juri Nikiforowicz Solonin (1941–2014) Włodzimierz Zięba Wspomnienie o Profesor Grażynie Żurkowskiej (1944–2014)   Do Autorów До Aвторів Вниманию Авторов Instructions for Authors

Skip to content