[wcas-search-form]

37.80 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 15

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Cодержание Table of Contents   ARTYKUŁY TEORETYCZNE I HISTORYCZNE Andrzej Zachariasz Czy filozofia i filozofowie są jeszcze komukolwiek potrzebni? Jacek Breczko Sofiologia jako nowy dział filozofii i sposób na jej ożywienie Ilja J. Lewiasz Filozofia jak sofia. Ku wiedzy postdyscyplinarnej Jan Zouhar Filozofia a nauka Krzysztof J. Kilian Filozoficzne podstawy nauki Sergiej N. Astapow Teologia azylem dla filozofii Marek Sikora Problem statusu poznawczego wytworów współczesnej nauki Agnieszka Lekka-Kowalik Społeczny kontrakt dla nauki – jego filozoficzne podstawy i współczesny kryzys Cezary Mordka Epoche Edmunda Husserla – hortus conclusus Jan Wadowski Filozofia jako płaszczyzna spotkania i po-rozumienia w pluralistycznym społeczeństwie Ąubomír Belás Filozofia – kritika – súčasná spoločnos» Sebastian Taboł Charakterystyka filozofii czeskiej przełomu XIX i XX wieku Małgorzata Olech Sumienie w kontekście etyki Edwarda Abramowskiego Katarzyna M. Cwynar Kooperatyzm Edwarda Abramowskiego a idea niepodległości Piotr Domeracki Bierdiajewowska filozofia człowieka jako filozofia dialogu Paweł Nierodka Spory filozoficzne o rozumienie współczesnej cywilizacji. W nawiązaniu do refleksji filozoficznej Andrzeja L. Zachariasza   ARTYKUŁY POLEMICZNE, POLEMIKI Okrągły Stół Filozofów Krajów Słowiańskich (23 IX 2014) Andrzej L. Zachariasz Wprowadzenie do panelu Komu potrzebna jest jeszcze filozofia i filozofowie? Jan Zouhar Czy z filozofii można żyć? Jacek Breczko Filozofia jako cywilizacyjny bufor między religią a nauką Walentina M. Dianowa UNESCO a filozofia Katarzyna M. Cwynar O potrzebie refleksji filozoficznej w działaniach politycznych Andrzej Lisak Komu potrzebna jest jeszcze filozofia i filozofowie? Andrzej Lipczyński Kilka uwag o potrzebie filozofii Włodzimierz Zięba O użyteczność filozofii bać się nie musimy Dorota Łażewska Bezużyteczna użyteczność filozofii Jadwiga Mizińska „Otsiebina” czyli filozofia autorska Paweł Nierodka Filozofowie o filozofii Marek Sikora Dlaczego filozofia potrzebna jest inżynierom? Marek Bosak Philosophari necesse est, czyli uwagi o niezbędności namysłu filozoficznego   PRZEKŁADY Guido Löhrer Aksjologiczna eksplikacja działań   REFLEKSJE Andrzej L. Zachariasz W poszukiwaniu sensu Natalia I. Czaplij Cisza pomiędzy myślami   RECENZJE, NOTY Bartłomiej K. Krzych Metafizyczne podróże w poszukiwaniu sensu istnienia Małgorzata Konstańczak Odkrywanie Łosiewa Mateusz Binek O co chodzi filozofom katolickim? Dariusz Stąpor Dysonanse wielokulturowości   Z ARCHIWÓW I PRACOWNI MYśLICIELI Stefan Król Współczesna polis. Refleksja nad stanem państwa Aleksandr Melichow Nowy Układ Warszawski   WYWIADY Prof. PhDr. Jan Zouhar CSc. mówi o swoim filozofowaniu   CZŁOWIEK I JEGO DZIEŁO Wiaczesław P. Szestakow Rozmowy z Aleksym Fiodorowiczem Łosiewem   SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY. KRONIKA WYDARZEŃ Katarzyna M. Cwynar IX Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich: Filozofia a współczesność (22–24 IX 2014)   MEMORABILIA Magdalena Michalik-Jeżowska Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Jedynaku (1939–2015)   Do Autorów До Aвторів Вниманию Авторов Instructions for Authors

Skip to content