[wcas-search-form]

35.64 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 17

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Cодержание   Table of Contents   ARTYKUŁY TEORETYCZNE I HISTORYCZNE   FRANTI©EK MIHINA Philosophiae et futuro – riziká predikability ANDRZEJ L. ZACHARIASZ Kultura europejska a filozofia i pytanie o „przyszłość” SERGIEJ N. ASTAPOW Istnienie absolutne jako cel i sens ludzkiej egzystencji MAREK ŁAGOSZ Historiozoficzna strzałka czasu a negalienacyjne kryterium postępu KATARZYNA M. CWYNAR Kooperatyzm jako idea doskonalenia społeczeństwa JAN WADOWSKI Partycypacjonizm i responsywność jako wyznaczniki pytania o sens bycia. Możliwość rewolucji duchowej w ponowoczesności JACEK BRECZKO Przyszłość cywilizacji Zachodu i ludzkości – prognoza krótkoterminowa oraz długoterminowa (liberalizm z moralnym kręgosłupem jako wyzwanie naszych czasów oraz kilka refleksji dotyczących czasów zaprzyszłych) MAREK SIKORA Współczesny obraz zależności między nauką i techniką MARIAN BRODA Koniec albo nowy początek historii Rosji? Paradoksy okcydentalistycznej radykalizacji wizji rosyjskiej przyszłości MATEUSZ BINEK Modernizacyjny charakter filozofii politycznej Augusta Cieszkowskiego ONDREJ MARCHEVSKÝ Nikolaj K. Michajlovskij o moľnostiach a podmienkach učenia sa z dejín PETER NEZNÍK Lev ©estov – pútnik a samotár (zrodenie filozofie tragédie z ducha hudby) MIROSŁAW PAWLISZYN Mała chrystologia Leszka Kołakowskiego. O różnym spojrzeniu na historię i teraźniejszość MAGDALENA MRUSZCZYK Dzieje ludzkości i ich postęp z perspektywy koncepcji ontopojezy życia Anny Teresy Tymienieckiej   ARTYKUŁY KRYTYCZNE   ANDRZEJ L. ZACHARIASZ Ruina uniwersytetu czy uniwersytet w ruinie?   PRZEKŁADY   WIKTOR P. МАKАRENKO Dramat historyczny prawosławia na tle konfliktu między prawdą i polityką   REFLEKSJE   ANDRZEJ L. ZACHARIASZ Bóg i bogowie a „dobro i zło” ALEKSANDR MELICHOW Ideologie szczególnej drogi – obronne i ofensywne   RECENZJE, NOTY   MATEUSZ BINEK Prawda i polityka RENATA MERDA Obecność zła KATARZYNA M. CWYNAR Filozofia i sztuka życia   WYWIADY Profesor Wladimir A. Konew mówi o swoim filozofowaniu   CZŁOWIEK I JEGO DZIEŁO   JADWIGA MIZIŃSKA Stefan Symotiuk. Niedocieczony wątek… JÓZEF DĘBOWSKI Stefana Symotiuka teza o „nadenergetyczności (pre-)człowieka” i związane z nią kłopoty PRZEMYSŁAW PACZKOWSKI Znaczenie formy w filozofii: refleksja nad eidetyką Stefana Symotiuka ARTUR MORDKA Stefana Symotiuka ejdetyka przedmiotów. Eidos okna   SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY. KRONIKA WYDARZEŃ   KATARZYNA M. CWYNAR X Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich: Człowiek wobec dziejów a wizje przyszłości (27–30 VI 2017) PETER NEZNÍK, ELENA LASANIUK, WADIM PEROW, EVA DĚDEČKOVÁ Dni filozofii sankt-petersburskiej na Słowacji: Dostojewski i Nietzsche. Problem człowieka (10–14 X 2017)   MEMORABILIA   JÓZEF DĘBOWSKI Wspomnienie o Profesorze Stefanie Symotiuku (1943–2016)   Do Autorów До Aвторів Вниманию Авторов Pokyny pre Autorov Instructions for Authors

Skip to content