[wcas-search-form]

3.24 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 8

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Cодержание, Contents, ARTYKUŁY, ROZPRAWY: Miloslav Petrusek – Prawda jako problem noetyczny i etyczny w myśli czeskiej (od Masaryka do Havla), Krzysztof J. Kilian – Sny o teoriach ostatecznych a problem przyszłości filozofii, Aleksy Mołczanow – Psychologizm – antypsychologizm w logice. O co chodzi tak naprawdę w sporze pomiędzy psychologizmem a antypsychologizmem?, Daniele Stasi – Krótkie rozważania o nowożytnej racjonalności, Wiesław Sztumski – Potrzeba modernizacji ontologii, Jacek Breczko – Dowody „nie wprost” na istnienie Boga a koniec nowożytności, Włodzimierz Zięba – W horyzoncie filozofii codzienności, Mitja Velikonja – Eutopia – powstanie i logika działania nowego eurocentryzmu, Andrzej L. Zachariasz – Pacyfizm jako idea regulatywna działań politycznych, Wiktor P. Макаrenko – Koncepcja teorii polityczności: pierwsze próby opracowania, Wiktor А. Sznirelman – Identyczność a polityka pamięci postradzieckiej, Walerij Jeworowskij – Filozoficzna myśl Białorusi: granice poszukiwań, Daniela Jeľovicová – Ideovo-politické ąpecifiká dejín politického myslenia na Slovensku, Władimir А. Liczkowach, Wiktoria I. Pulina – Pantelejmon Kulisz w Sankt Petersburgu: poszukiwania slawistyczne, PRZEKŁADY: Nicolai Hartmann – Duch obiektywny. Fenomen podstawowy i teorie, RECENZJE, NOTY: Adam Wojtunik – „Całość”, czyli klucz do myśli niemieckiej przełomu XVIII i XIX wieku, Zlatica Plaąienková – S odstupom času,  Agnieszka Przychodzka-Dziekońska – Sąsiedzi myśli – zapoznane teksty współczesnej filozofii i socjologii Rosji, Marek Bosak – Nurty współczesnej filozofii, Blanka Kudláčová – Je este mystika aktualna?, Anna Ondrejková – Predpoklady ekologickej etiky, Włodzimierz Zięba – Nieredukowalna różnorodność, czyli o człowieku w perspektywie nauki współczesnej, Przemysław Paczkowski – Filozofia jako apel, Marcin Subczak – Filozofia przedplatońska jako poszukiwanie zasad (archai), Andrzej L. Zachariasz – O filozofii tworzenia i radości życiem, REFLEKSJE: Kazimierz Ożóg – Nowe czasy – nowy język polski, PREZENTACJE, WYWIADY: O swoim filozofowaniu i praktyce naukowej mówi prof. dr hab. Wiktor P. Makarenko, SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY. KRONIKA WYDARZEŃ: Erika Lalíková – Medzinárodná vedecká konferencia: Igor Hruąovský – osobnos» slovenskej filozofie (2–3 V 2007), Peter Krchnák – Interdisciplinárne sympózium: Ekologizácia ako filozofický problém (23 V 2007), Zlatica Plaąienková, Adam Wojtunik – Międzynarodowa konferencja: Filozofia a slovanské myąlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inąpirácie (14–16 IV 2008), CZŁOWIEK I JEGO DZIEŁO: Маrat Wiernikow, Oleksandr Czajkowski – Stefan Baley – filozof kultur dwóch narodów, MEMORABILIA: Karolina M. Cern – Wspomnienie o Profesorze Romanie Kozłowskim, Do Autorów, До Aвторів, K Autorom, Instructions for Authors.

Skip to content