[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana. Teksty źródłowe, wyd. 2

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

Od redaktorów

I. POJĘCIE I TYPY PRZESTRZENI:
Yi-Fu Tuan – Relacje międzyludzkie i wartości przestrzenne
Edward T. Hall – Dystanse społeczne a stosunki społeczne
Leszek Gołdyka – W sprawie pojęcia przestrzeni społecznej
Bohdan Jałowiecki – Koncepcja schematu wyjaśniającego społeczne wytwarzanie przestrzeni oraz jego ewolucja
Jacek Wódz – Społeczna rola przestrzeni – wprowadzenie do rozważań socjologicznych nad przestrzenią
Adam Bartoszek, Marek S. Szczepański, Leszek A. Gruszczyński – Przestrzeń miasta w oglądzie jego mieszkańców

II. PODSTAWOWE RELACJE POMIĘDZY PRZESTRZENIĄ A SPOŁECZEŃSTWEM:
Bohdan Jałowiecki – Człowiek i przestrzeń
Bernd Hamm – Przedmiot socjologii osadnictwa i jej główne problemy
Florian Znaniecki – Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej
Marian Malikowski – Przestrzeń jako wymiar struktury społecznej i społecznych nierówności,

III. PROCESY SPOŁECZNO-PRZESTRZENNE:
Bernd Hamm – Ruchliwość przestrzenna ludności
Jan Węgleński – Urbanizacja i modernizacja – problemy i pojęcia
Jan Węgleński – Krytyka tradycyjnej koncepcji urbanizacji
Jan Węgleński – Urbanizacja niespełnionych szans
Bohdan Jałowiecki – Płaszczyzny urbanizacji
Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska – Industrializacja i jej wpływ na urbanizację i przekształcenia miast w Polsce
Andrzej Sadowski – Ruralizacja miast
Jan Węgleński – Urbanizacja w społeczeństwie zurbanizowanym
David Harvey – Kwestia urbanizacji

IV. ŻYWIOŁOWOŚĆ ZJAWISK I PROCESÓW SPOŁECZNO-PRZESTRZENNYCH A PLANOWANIE PRZESTRZENNE:
Marek S. Szczepański – Plan i żywioł w procesie społecznego wytwarzania przestrzeni
Kazimierz Z. Sowa – Zmierzch i odrodzenie się lokalizmu w XX stuleciu
Andrzej Majer – Główne trendy rozwoju układów osadniczych na przykładzie procesu urbanizacji w Stanach Zjednoczonych

V. PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI:
Wacław Ostrowski – Narodziny współczesnej urbanistyki
Sigfried Giedion – Modernistyczne podejście do urbanistyki
Bohdan Jałowiecki – Miasto socjalistyczne jako skansen urbanistyki XX wieku
Marek S. Szczepański – Ideologia urbanistyczna a plan i przestrzeń miasta
Charles Jencks – Postmodernistyczna przestrzeń urbanistyki „fin de siecłu”
Sławomir Solecki – Architektura postmodernistyczna – podstawowe wyznaczniki orientacji
Literatura (wybór)

Skip to content