[wcas-search-form]

3.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Od redaktora, Piotr Długosz – Zmiany społeczno-ekonomiczne w regionie podkarpackim na przełomie wieków, Piotr Długosz – Wygrani i przegrani integracji europejskiej na Podkarpaciu, Paweł Walawender – Rynek pracy województwa podkarpackiego na tle Polski i Unii Europejskiej, Mariusz Palak – Opinia mieszkańców województwa podkarpackiego o akcesji Polski do Unii Europejskiej, Hubert Kotarski – Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego. Podkarpacie na tle regionów Unii Europejskiej, Anna Barwińska-Małajowicz – Zagraniczne migracje zarobkowe Polaków w okresie poakcesyjnym, Marian Malikowski – Prawidłowości oraz paradoksy migracji zagranicznej Polaków w świetle badań regionalnych nad polskimi migracjami zagranicznymi, Paweł Walawender – Program „Animator” realizowany na Podkarpaciu w latach 2005–2007. Zadania, realizacja, doświadczenia, Magdalena Pokrzywa – Stosunek mieszkańców Podkarpacia do bezrobocia i sposobów radzenia sobie z nim, Sławomir Solecki – Z przemyskich badań socjologicznych. Przegląd problematyki z lat 2006–2007, Mariusz Palak – Polityka promocyjna Rzeszowa, Hubert Kotarski – Marketing terytorialny na przykładzie Krosna, Magdalena Szpunar – Rzeszów w świadomości jego mieszkańców.

Skip to content