[wcas-search-form]

6.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Społeczeństwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego ośrodka socjologicznego

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI: Od redaktora, Marian Malikowski – Społeczeństwo Podkarpacia jako interesujący obiekt badań socjologicznych, Dariusz Iwaneczko – Opór społeczny w województwie rzeszowskim 1980–1989 – próba identyfikacji problemu, Piotr Długosz – Wygrani i przegrani transformacji na Podkarpaciu, Radosław Malikowski, Marek Paluch – Rzeszów i region rzeszowski w prasie ogólnopolskiej w latach 1960–2000 (na przykładzie wybranych tytułów prasowych), Hubert Kotarski – Zachowania wyborcze mieszkańców Podkarpacia w latach 1991–2001, Krzysztof Malicki – Specyfika zachowań wyborczych mieszkańców Podkarpacia, Paweł Grygiel – Kulturowy i ekonomiczny wymiar deklaracji wyborczych mieszkańców Rzeszowa, Arkadiusz Tuziak, Bożena Tuziak – Potencjał modernizacyjny lokalnych i regionalnych elit politycznych Podkarpacia, Jerzy Michno – Wpływ prywatyzacji przedsiębiorstw na rozwój regionalny (w opiniach pracowników rzeszowskich przedsiębiorstw), Piotr Długosz, Sylwia Sosnowska – Aspiracje edukacyjno-zawodowe podkarpackich maturzystów, Jerzy Jestal – Społeczeństwo Podkarpacia z perspektywy teorii kapitału społecznego R. Putnama, Renata Kluska – Kapitał indywidualny i społeczny drobnych przedsiębiorców Podkarpacia w procesie tworzenia gospodarki rynkowej (wyniki badań empirycznych), Wojciech Broszkiewicz – Kapitał kulturowy czytelników prasy lokalnej, Magdalena Szpunar – Społeczeństwo informacyjne na Podkarpaciu, Marian Malikowski – Bieda mieszkańców podkarpackiej wsi, Agata Kotowska – Przestępczość na Podkarpaciu w latach 1989–2002, Łukasz Lewandowski – Poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Podkarpacia, Krzysztof Malicki, Hubert Kotarski – Uczniowie podkarpackich szkół ponadgimnazjalnych o korupcji, Tadeusz Chrobak – Podkarpaccy chłopi, Małgorzata Dziura – Eurofarmer czy strażnik krajobrazu podkarpackiej wsi?, Michał Matlęga – Sytuacja życiowa samotnych starych rolników powiatu rzeszowskiego u schyłku PRL w świetle badań, Roman Zych – Stan badań nad agroturystyką na Podkarpaciu, Mariusz Palak – Mieszkańcy Podkarpacia wobec Unii Europejskiej, Elżbieta Inglot-Brzęk – Urzędnicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wobec integracji Polski z Unią Europejską na tle postaw ludności Podkarpacia, Andrzej Burnat – Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu – zasady programowania i finansowania, Paweł Walawender – Specyficzne cechy rynku pracy na Podkarpaciu, Radosław Malikowski – Prezentacja modułu badawczego: Kategorie społeczne Podkarpacia najbardziej zagrożone trwałym bezrobociem, Marian Papuga – Rola programów Centrów Wspierania Przedsiębiorczości w województwie podkarpackim, Agata Barczewska-Dziobek – Podkarpackie organizacje pozarządowe i możliwość wykorzystania przez nie unijnych funduszy strukturalnych – raport z badań, Sławomir Solecki – Rzeszów w badaniach socjologicznych, Dariusz Wojakowski – Stan badań nad mniejszością ukraińską i stosunkami etnicznymi na Podkarpaciu, Zenona Krupa – Czytelnictwo studentów na tle innych form aktywności w czasie wolnym, Władysław Tabasz – Ochotnicza Straż Pożarna na Podkarpaciu wobec współczesnych wyzwań w warunkach ryzyka i niepewności, Marian Malikowski, Krzysztof Malicki – Bibliografia publikacji socjologicznych dotyczących Podkarpacia autorstwa pracowników Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (lub współpracujących z tym instytutem), Mariusz Palak – Bibliografia publikacji socjologicznych dotyczących Podkarpacia pracowników WSSG w Tyczynie.

Skip to content