[wcas-search-form]

22.05 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Społeczeństwo w dobie pandemii COVID-19. Konteksty komunikacyjne i edukacyjne

Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wprowadzenie
Rozdział 1. Rodzina w czasie pandemii
1.1. Ogólne cechy życia codziennego i jego wpływ na życie rodzinne
1.2. Zmiana ról i nowe obowiązki
1.3. Rodzina a problemy relacji
1.3.1. Relacje partnerskie w związku małżeńskim w dobie pandemii COVID-19
1.3.2. Relacje rodzice – dzieci w czasie kwarantanny
1.3.3. Relacje pomiędzy rodziną nuklearną a pozostałymi członkami rodziny
1.3.4. Relacje pozarodzinne: sąsiedzkie i przyjacielskie
1.4. Podsumowanie
Rozdział 2. Nauczanie w dobie pandemii
2.1. Definicje pojęć podstawowych
2.2. Praca nauczyciela w dobie pandemii
2.3. Uczniowie i studenci podczas nauczania na odległość
2.4. Przyszłość edukacji po COVID-19: ponura czy jasna?
2.4.1. Przyszłość dla studentów i uczniów
2.4.2. Przyszłość dla nauczycieli
2.4.3. Technologie w edukacji i zmiana modelu nauczania
2.4.4. Zmiana roli i formatu kampusów
2.5. Podsumowanie
Rozdział 3. Komunikacja a COVID-19
3.1. COVID-19 a nowa semantyzacja leksykalna
3.2. Tworzenie nowego słownictwa pod wpływem pandemii
3.3. COVID-19 – lingwistyczne zmiany w perspektywie światowej: doświadczenia międzynarodowe
3.4. COVID-19 – dyskurs w mediach: analiza prasy online
3.5. Metaforyczny świat języka COVID-19
3.6. Wpływ COVID-19 na rozwój sprawności językowej małych dzieci
3.7. Podsumowanie
Rozdział 4. Pandemia COVID-19 a Internet
4.1. Koronawirus w sieciach społecznościowych
4.2. Memy koronawirusowe
4.3. Podsumowanie
Rozdział 5. Pandemia a kultura i sztuka
5.1. Świat kultury w dobie pandemii
5.2. Życie teatru
5.3. Sztuka plastyczna
5.4. Podsumowanie
Rozdział 6. Pandemia a praca zawodowa
Zakończenie
Bibliografia
Indeks osób

Skip to content