[wcas-search-form]

26.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Społeczne i ekonomiczne aspekty transformacji cyfrowej w Polsce

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
1. Transformacja cyfrowa – definicje i pomiar efektów

1.1. Cyfryzacja i transformacja cyfrowa – istota i pojęcia pokrewne
1.2. Pomiar i ocena efektów transformacji cyfrowej
1.2.1. Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach poziomu ucyfrowienia
1.2.2. Network Readiness Index
1.2.3. Indeksy DESI i DII
1.2.4. Indeks cyfryzacji sektorowej
2. Gospodarka i społeczeństwo w dobie transformacji cyfrowej
2.1. Koncepcja Przemysł 4.0 a perspektywa marketingu
2.2. Transformacja w administracji
2.3. Procesy transformacyjne w usługach i działalności banków
2.4. Procesy transformacji w rolnictwie
2.5. Przemiany transformacyjne w społeczeństwie
2.6. Transformacja na rynku pracy
3. Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo we współczesnej gospodarce
3.1. Rozwiązania bezpieczeństwa dla przemysłu 4.0
3.2. Bezpieczeństwo struktur administracyjnych
3.3. Bezpieczeństwo w usługach i bankowości
3.4. Aspekty bezpieczeństwa w rolnictwie
3.5. Zagadnienie bezpieczeństwa społecznego
3.6. Bezpieczeństwo na rynku pracy
4. Poziom ucyfrowienia przedsiębiorstw w Polsce
4.1. Wprowadzenie
4.2. Metodyka i dane
4.3. Intensywność korzystania z technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa w Polsce i w krajach UE 28
4.4. Analiza porównawcza poziomu cyfryzacji przedsiębiorstw
4.4.1. Infrastruktura i umiejętności
4.4.2. Strona internetowa i media społecznościowe
4.4.3. Otwarte dane publiczne i usługi w chmurze
4.4.4. Handel elektroniczny
4.4.5. Systemy ERP, CRM, EZD oraz komunikatory internetowe
4.4.6. Środki bezpieczeństwa ICT
4.4.7. Ocena poziomu cyfryzacji na podstawie miernika syntetycznego stopnia II
4.5. Grupowanie przedsiębiorstw
5. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania uczestnictwa w społeczeństwie cyfrowym
5.1. Wprowadzenie
5.2. Metodyka i dane
5.3. Rozwarstwienie cyfrowe społeczeństwa w Polsce
5.3.1. Korzystanie z Internetu – informacja, komunikacja i rozrywka
5.3.2. Korzystanie z e-usług i handel elektroniczny
5.3.3. Umiejętności cyfrowe
5.3.4. Bezpieczeństwo i ochrona prywatności
5.3.5. Ocena poziomu uczestniczenia w społeczeństwie cyfrowym na podstawie miernika syntetycznego stopnia II
5.4. Społeczno-ekonomiczne determinanty dysproporcji umiejętności cyfrowych społeczeństwa
Podsumowanie
Bibliografia

Skip to content