[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Społeczne i etyczne wymiary przemian w zmodernizowanym społeczeństwie

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

Wprowadzenie

Część I. PRZEMIANY W STRUKTURZE SPOŁECZNEJ
Barbara Marek-Zborowska – Role kobiet. Między światem norm a światem wyborów
Adam Kulczycki – Postawa duchowieństwa greckokatolickiego wobec odradzającego się na Ukrainie i w Polsce nacjonalizmu OUN-UPA
Bożena Tuziak – Autorytet władz samorządowych a funkcjonowanie i przemiany społeczności lokalnych
Aleksandra Ciejka – Współczesne przemiany stylu życia – rozważania nad kulturą makeover
Adriana Gałuszka – Wpływ procesu globalizacji na przekształcenia struktury klasowej nowoczesnych społeczeństw
Magdalena Szpyt – Przemiany szans życiowych? Perspektywy edukacji i pracy wiejskiej młodzieży z Podkarpacia
Weronika Janowska-Kurdziel – Przemiany ról kobiet i mężczyzn we współczesnej rodzinie

Część II. PRZEMIANY W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
Marian Malikowski – Blaski i cienie socjologii w tzw. III RP
Magdalena Skiba – Dylematy wokół rozumienia autonomii naukowej
Magdalena Rozenek – Czy „akademia” powinna być wolna od wszelkich zewnętrznych wpływów?

Część III. PRZEMIANY W BIZNESIE
Jan Róg – Wybrane aspekty kultury zarządzania
Maciej Gitling – Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – moda czy konieczność?
Arkadiusz Tuziak – Innowacyjność a przemiany społeczno-ekonomiczne na poziomie regionalnym
Katarzyna Kowalczyk – Czy bogaci powinni się bogacić? Ekonomiczny i etyczny wymiar zjawiska trickle-down

Część IV. ETYCZNY WYMIAR PRZEMIAN
Witold Jedynak – Współczesny dylemat etyczny w socjologii: obserwacja ukryta jako inwigilacja?
Karolina Cynk – Rola etyki w badaniach nad bezpieczeństwem żywności zmodyfikowanej genetycznie
Karolina Wielgosz – Rola i znaczenie bioetyki we współczesnym świecie
Bartosz Płotka – Biologizacja życia publicznego
Anita Leszczyszyn – Etyczny wymiar zarządzania organizacjami

Część V. PRZEMIANY W KOMUNIKACJI
Grzegorz Droba – Odpowiedzialna społecznie komunikacja polityczna w erze mediów społecznościowych (na przykładzie kampanii do Parlamentu Europejskiego 2014)
Anna Chudzik – Internet jako technologia komunikacji międzyludzkiej – czego obawiają się jego użytkownicy?
Małgorzata Nowastowska – Sieciowe alter ego. Dylematy związane z konstruowaniem wirtualnej tożsamości
Jarosław Kinal – Nowe media w kontekście agenda-setting. Przemiana form medialnego wpływu
Sabina Przepióra – Marketing terytorialny jako narzędzie zmiany pozycji miasta w świadomości. Analiza działań na przykładzie miasta Rzeszów

Noty o autorach

Skip to content