[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Społeczno-prawne uwarunkowania turystyki w Polsce

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

    Publikacja pomaga w uchwyceniu istoty turystyki i różnych czynników wpływających na jej rozwój. Jest ona bowiem rzeczywistą i udaną próbą ukazania najważniejszych społeczno-prawnych uwarunkowań turystyki w Polsce. Będzie przydatna dla szerokiego kręgu odbiorców, w tym przede wszystkim studentów i pracowników naukowych, a także osób zajmujących się obsługą ruchu turystycznego, zarządzaniem w turystyce oraz jej promocją. Może być również wykorzystana przez samorządy terytorialne oraz organizacje pozarządowe, zwłaszcza że jej problematyka dotyczy ponad trzydziestu milionów turystów z kraju i z zagranicy. Z recenzji prof. zw. dra hab. Jerzego Kosiewicza   Spis treści Wstęp Rozdział I Historia turystyki w Polsce 1. Turystyka w dawnej Polsce 2. Turystyka w XVIII i XIX wieku 3. Turystyka do wybuchu I wojny światowej 4. Turystyka w okresie międzywojennym 5. Turystyka w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu Rozdział II Prawno-organizacyjne aspekty turystyki 1. Status organizacyjno-prawny przedsiębiorstw turystycznych 2. Działalność biur podróży 3. Umowy zawierane przez biura podróży 4. Odpowiedzialność cywilna biura podróży Rozdział III Polityka turystyczna i bezpieczeństwo 1. Polityka turystyczna, cele i zadania 2. Podmioty realizujące politykę turystyczną 3. Główne zagrożenia i ograniczenia w turystyce 4. Ograniczenie ryzyka, przeciwdziałanie zagrożeniom 5. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa w turystyce i rekreacji 6. Rola Policji w utrzymaniu bezpieczeństwa uprawiających turystykę Rozdział IV Wybrane formy turystyki 1. Ogólna charakterystyka form turystyki 2. Turystyka pielgrzymkowa 3. Turystyka uzdrowiskowa 4. Agroturystyka 5. Kierunki rozwoju turystyki w Polsce Podsumowanie Bibliografia Summary

Skip to content