[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Sporty walki na Podkarpaciu w latach 1945–1989

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

Indeks osobowy

OPIS KSIĄŻKI

Sporty walki na Podkarpaciu w latach 1945–1989 to bardzo obszerne opracowanie, oparte na bogatym materiale źródłowym, traktujące o specyficznych formach aktywności ludzkiej, jaką są sporty walki. W ich opisywaniu Autor posiłkuje się zarówno źródłami współczesnego piśmiennictwa, jak i bogatymi tradycjami dalekowschodnich walk, których głównym zadaniem było samodoskonalenie się jednostki ludzkiej. Gabriel Szajna rozpatruje problemy sportów walki na Podkarpaciu w układzie chronologicznym i rzeczowym. Układ chronologiczny dotyczy okresu Polski Ludowej od 1945 do 1989 r., układ rzeczowy zaś traktuje o pięciu współcześnie uprawianych dyscyplinach sportu, tj. szermierce, boksie, zapasach, judo oraz karate, zaliczanych do sportów walki. Omówiona w książce strukturalna zmiana relacji systemu i jego kompo­nentów organizacyjnych pozwala określić współzależność pomiędzy przemia­nami społecznymi a transformacją kultury fizycznej w Polsce w latach 1945–1989. Przemiany zachodzące w kulturze fizycznej w Polsce do 1989 r. wywołały procesy umożliwiające funkcjonowanie klubów sportowych w nowej rzeczywi­stości ekonomiczno-społecznej, nie były jednak w stanie zahamować obniże­nia poziomu sportowego w rozpatrywanych dyscyplinach.   Spis treści: Wojciech J. Cynarski – Przedmowa, Wstęp, Rozdział I: Rozwój i tradycje sportów walki na Podkarpaciu – Geneza sportów walki na świecie i w Polsce (Boks na tle powszechnym i ogólnopolskim, Judo na tle powszechnym i ogólnopolskim, Karate na tle powszechnym i ogólnopolskim, Szermierka na tle powszechnym i ogólnopolskim, Zapasy na tle powszechnym i ogólnopolskim), Tradycje rozwoju sportów walki na Podkarpaciu (W zakresie boksu, W zakresie judo, W zakresie karate, W zakresie szermierki, W zakresie zapasów), Rozdział II: Społeczno-polityczne i ekonomiczne uwarunkowania sportu na Podkarpaciu – Przemiany społeczne w Polsce w latach 1945–1989 (Elementy teorii zmiany społecznej), Model organizacji kultury fizycznej w latach 1945–1989 na przykładzie Podkarpacia (Lata 1945–1949, Lata 1950–1956, Lata 1957–1979, Lata 1980–1989), Rozdział III: Organizacja i działalność okręgowych związków sportowych na Podkarpaciu w okresie Polski Ludowej (1945–1989) – Okręgowy Związek Boksu, Okręgowy Związek Judo, Okręgowy Związek Karate, Okręgowy Związek Szermierczy, Okręgowy Związek Zapasów, Rozdział IV: Rozwój sportu kwalifikowanego w województwie rzeszowskim w okresie 1945–1975 – Kluby bokserskie Podkarpacia, Działalność klubów judo, Karate w regionie podkarpackim, Działalność sekcji szermierczych w latach 1945–1975, Zapasy w województwie rzeszowskim), Rozdział V: Sporty walki na Podkarpaciu w latach 1976–1989 (Boks, Judo, Karate, Szermierka, Zapasy), Rozdział VI: Sylwetki sportowców Podkarpacia – uczestników igrzysk olimpijskich w sportach walki, Zakończenie, Bibliografia, Wykaz skrótów, Aneks – zestawienia fotografii i tabel , Indeks nazwisk.

Skip to content