[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Sposoby bycia licealistów w roli ucznia

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

„Z satysfakcją odbieram koncepcję przedstawionej mi do recenzji pracy. Autorka w dużej mierze skupia swoje rozważania na dookreśleniu roli ucznia-licealisty, aktywnego podmiotu w przebiegu procesu edukacyjnego […]. Autorka odwołuje się do wyników badań, jakie prowadziła wśród rzeszowskich licealistów, a których celem było dokonanie typologii i charakterystyki sposobów bycia licealistów w roli ucznia. Walorem poznawczym pracy jest niewątpliwie wieloaspektowe ujęcie tej problematyki na kilku płaszczyznach rozważań, które być może pozwoli nam znaleźć w niedalekiej przyszłości odpowiedź na następujące pytania: Czym jest wychowanie? Dzięki czemu jest tym, czym jest? Czy i jak jest możliwe dzisiaj? Ku jakiemu światu wycho­wywać? Kim jest i jaki jest potencjalny wychowanek? Kim jest/może/ powinien być wychowawca – współczesny nauczyciel? Praca odpowiada potrzebom intelektualnym, poznawczym i nade wszystko praktycznym. Z powodzeniem wypełnia lukę opracowań badawczych dotyczących refleksji zawartych w jej tytule.”
Z recenzji prof. dr hab. Ewy Ordon

Spis treści:

Wstęp
Rozdział I. Szkoła i jej uczniowie jako obiekt badań
Wprowadzenie
1.1. Szkoła w świetle założeń normatywnych i interpretatywnych
1.1.1. Spojrzenie na szkołę w ujęciu teorii F. Znanieckiego
1.2. (Z)reformowana szkoła w Polsce
1.2.1. Założenia reformy systemu edukacji
1.2.2. „A rzeczywistość skrzeczy…”
1.3. Współcześni licealiści
1.3.1. Zadania rozwojowe okresu dorastania i ich edukacyjne implikacje
1.3.2. Kulturowy kontekst realizacji zadań rozwojowych współczesnych licealistów
Rozdział II. Podstawowe odniesienia teoretyczne koncepcji roli społecznej i sposobów bycia w niej
Wprowadzenie
2.1. Normatywne ujęcie ról społecznych
2.2. Ramy teoretyczne interakcjonizmu symbolicznego
2.2.1. Koncepcja znaczenia w teorii symbolicznego interakcjonizmu
2.2.2. Definiowanie sytuacji działania
2.3. Symboliczno-interakcyjna koncepcja roli
2.3.1. Instytucjonalny kontekst roli społecznej
2.3.2. Rola społeczna w koncepcji F. Znanieckiego
2.4. Sposoby bycia w roli
2.5. Sposoby bycia w roli a typy biograficzne według koncepcji F. Znanieckiego
2.5.1. Sposoby bycia ludzi pracy
2.5.2. Sposoby bycia ludzi zabawy
2.5.3. Sposoby bycia ludzi dobrze wychowanych
2.5.4. Sposoby bycia ludzi normalnych (przeciętnych)
2.5.5. Sposoby bycia ludzi „zboczeńców”
2.6. Cele i problematyka badań własnych nad sposobami bycia licealistów w roli ucznia
Rozdział III. Sposoby bycia w roli ucznia – lekcja i „poza lekcją”
Wprowadzenie
3.1. Jacy są – przegląd zidentyfikowanych sposobów bycia licealistów w roli ucznia
3.2. Sposoby bycia w roli ucznia na lekcji
3.3. Zachowania na lekcji uczniów o przeciętnym sposobie bycia w roli ucznia oraz reprezentujących sposób bycia dobrze wychowanego człowieka pracy
3.4. Sposób bycia człowieka zabawy na lekcji
3.5. Sposoby bycia w roli ucznia człowieka dobrze wychowanego oraz człowieka pracy na lekcji
3.6. Sposoby bycia w roli ucznia zboczeńców nadnormalnych i podnormalnych na lekcji
3.7. Strategie unikania odpowiedzi na lekcji wśród badanych uczniów
3.8. Stosunek do oceniania w szkole
3.9. Poza lekcją
Podsumowanie
Rozdział IV. Sposoby bycia w roli wobec partnerów interakcji
4.1. Sposoby bycia licealistów w roli ucznia wobec nauczycieli
4.2. Sposoby bycia badanych licealistów wobec innych uczniów w klasie
Podsumowanie
Rozdział V. Normatywny aspekt sposobów bycia w roli ucznia
5.1. Używki na terenie szkoły
5.2. Wagary
Rozdział VI. Portret szkoły w świetle wypracowań licealistów
6.1. Portret nauczyciela w świetle uczniowskich wypracowań
6.2. Portret ucznia w świetle uczniowskich wypracowań
6.3. Portret szkoły w świetle wypracowań uczniowskich
Podsumowanie
Rozdział VII. Czynniki różnicujące sposoby bycia licealistów w roli ucznia
7.1. Hipotezy potwierdzone
7.1.1. Sposoby bycia w roli ucznia a zmienne związane z osobą badanego ucznia
7.1.2. Sposoby bycia w roli ucznia a zmienne różnicujące związane z sytuacją szkolną badanych uczniów
7.1.3. Sposoby bycia w roli ucznia a zmienne różnicujące związane z planami i dążeniami badanych licealistów
7.2. Hipotezy niepotwierdzone
Rozdział VIII. Podsumowanie wyników badań, próba interpretacji
8.1. Oni są tacy… normalni
8.2. „Przeciętność” jest cnotą?
8.2.1. Przeciętny uczeń, a jaki nauczyciel?
8.3. Gdzie się podziali homo ludens?
8.4. Kontekst sposobów bycia w roli ucznia – kultura szkoły
8.4.1. Wytwory
8.4.2. Wartości
8.4.3. Założenia
Zakończenie
Spis tabel
Bibliografia

Skip to content