[wcas-search-form]

27.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sprawni w życiu codziennym i pracy. Idee wsparcia osób z niepełnosprawnością w praktyce lokalnej

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Wprowadzenie   Część I FORMY WSPARCIA W PROCESIE USAMODZIELNIANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOśCIˇ   Przemysław Farbaniec – Działalność nowatorska w organizacji terapii zajęciowej uczestni-ków środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie   Katarzyna Lepszy – Rola mieszkania chronionego we wspieraniu osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin (na przykładzie PSONI Koło w Jarosławiu)   Dorota Zaworska – Organizacja działań rewalidacyjno-wychowawczych w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym im. Stanisława Paszka w Nowej Sarzynie   Bernadetta Boczar – Wsparcie rodzin zastępczych z dzieckiem niepełnosprawnym na przy-kładzie działalności MOPS w Rzeszowie   Barbara Berdel – Usługi opiekuńcze jako forma pomocy osobom starszym w środowisku lokal-nym na przykładzie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie   Część II WSPARCIE W PRZYGOTOWANIU DO WYKONYWANIA PRACY I FUNKCJONOWANIA W śRODOWISKU LOKALNYM Aneta Haligowska – Wsparcie społeczne seniorów w społeczności lokalnej w świetle badań   Klaudia Wieczerzak – Znaczenie rehabilitacji społecznej i zawodowej w opinii pracowników oraz kadry pracowniczej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie   Renata Czyż – Organizacja i funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej – sukcesy i trudności w dziesięcioletniej działalności   Marta Dobrowolska – Centrum integracji społecznej jako organizator działalności integracyjnej osób z niepełnosprawnością   Anna Rutkowska-Surmiak – Koncepcja tworzenia kręgów wsparcia dla osób z niepełno-sprawnością intelektualną w ich środowisku życia jako alternatywa pobytu w domu po-mocy społecznej   Marta Misiołek – Formy organizacji kontaktów mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Foluszu ze środowiskiem lokalnym   Notki o Autorach

Skip to content