[wcas-search-form]

11.55 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym, wyd. 2. rozszerzone

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI:

I. Istota i rodzaje przemocy:
1.Próba zdefiniowania zjawiska przemocy
2.Determinanty przemocy:
2.1.Źródła przemocy w rodzinie
2.2.Całościowe spojrzenie na źródła przemocy w otoczeniu dziecka
II. Metodologiczne podstawy badań własnych:
1.Przedmiot i cel badań
2.Problemy badawcze
3.Metody, techniki i narzędzia do badań własnych
4.Teren badań i próba badawcza
5.Harmonogram badań
III. Źródła i rodzaje przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym:
1. Doświadczenia socjalizacyjne wychowanków jako źródło przemocy:
1.1. Wykształcenie i zawód rodziców
1.2. Warunki materialne i mieszkaniowe badanych rodzin
1.3. Typ rodziny i liczba dzieci
1.4. Elementy patologii społecznej w rodzinach wychowanków Pogotowia Opiekuńczego
2. Stosunki interpersonalne a przemoc w środowisku badanym:
2.1. Relacje dziecko – rodzic – rodzeństwo
2.1.1. Stosunki wewnątrzrodzinne i postawy wychowawcze w percepcji dziecka
2.1.2.Styl wychowawczy i sytuacja rodzinna w ocenie badanych matek
2.2. Relacje wychowawcy – wychowanek
2.3. Relacje wychowanek – wychowanek
3. Klimat społeczno – wychowawczy placówek
IV. Zjawisko przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym zagrożeniem dla pełnienia jego funkcji:
1. Funkcje założone Pogotowia Opiekuńczego w świetle ustaw i zarządzeń
2. Rzeczywista funkcja Pogotowia Opiekuńczego
2.1.Strukturalne i organizacyjne uwarunkowania pracy Pogotowia Opiekuńczego
2.2. Wybrane kierunki i formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej Pogotowia Opiekuńczego
3.Funkcje i działalność Pogotowia Opiekuńczego w odczuciach personelu placówki
4.Pogotowie Opiekuńcze w opiniach wychowanków

Skip to content