[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Stan i znaczenie kapitału ludzkiego oraz społecznego w cywilizacji wiedzy

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI:
WSTĘP
ROZDZIAŁ 1 Cywilizacyjne wyznaczniki życia, pracy i wiedzy
1.1. Relacje życie – praca – wiedza w cywilizacji agrarnej i przemysłowej
1.2. Wyznaczniki cywilizacji wiedzy
1.3. Globalizacja, kapitalizm państwowy i metropolizacja
1.4. Zmiany rynku i charakteru pracy w cywilizacji wiedzy
ROZDZIAŁ 2 Rozwijanie kapitału ludzkiego
2.1. Istota kapitału ludzkiego
2.2. Znaczenie kapitału ludzkiego i kapitału intelektualnego
2.3. Udział edukacji szkolnej w kształtowaniu kapitału ludzkiego
2.4. Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju kapitału ludzkiego
2.5. Kapitał ludzki osób pracujących wyznacznikiem organizacji uczącej się i zarządzania wiedzą
ROZDZIAŁ 3 Znaczenie kapitału społecznego
3.1. Historyczne uwarunkowania kapitału społecznego w Polsce
3.2. Wartości podstawą kapitału społecznego
3.3. Ewolucja pojęcia kapitału społecznego
3.4. Rozwój czy erozja kapitału społecznego w praktyce wychowawczej szkoły
3.5. Zerwanie więzi społecznej
ZAKOŃCZENIE – uwagi i postulaty
BIBLIOGRAFIA

Skip to content