[wcas-search-form]

24.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Status prawnoustrojowy instytucji Adwokata Ludu w Rumunii

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Format

Liczba stron

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Część I. Status prawny i pozycja ustrojowa instytucji Adwokata Ludu w Rumunii
Rozdział 1. Nazwa, pojęcie i istota instytucji ombudsmana
Rozdział 2. Typologia i modele współczesnych ombudsmanów
Rozdział 3. Geneza i ewolucja instytucji ombudsmana oraz rumuńskiego Adwokata Ludu
Rozdział 4. Podstawy prawne działalności Adwokata Ludu
Rozdział 5. Pozycja ustrojowa rumuńskiego ombudsmana
Rozdział 6. Procedura obsadzania i opróżniania urzędu
Rozdział 7. Status prawny Adwokata Ludu
Rozdział 8. Kompetencje Adwokata Ludu
Rozdział 9. Organizacja instytucji
Rozdział 10. Postępowanie przed Adwokatem Ludu
Zakończenie
Bibliografia
Część II. Akty prawne regulujące organizację i funkcjonowanie instytucji Adwokata Ludu Konstytucja Rumunii z dnia 21 listopada 1991 r.
Ustawa organiczna nr 35/1997 z dnia 20 marca 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu Adwokata Ludu
Regulamin organizacji i funkcjonowania instytucji Adwokata Ludu z dnia 18 października 2019 r.

Skip to content