[wcas-search-form]

4.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Status prawny uciekinierów z polskich służb specjalnych 1956–1964. Normy prawa karnego, międzynarodowego publicznego oraz wewnętrzne przepisy azylowe krajów przyjmujących

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Publikowana praca stanowi prawne udokumentowanie problematyki uciekinierów z polskich służb specjalnych w pierwszych latach post­stalinowskich. Autor zanalizował obowiązujące w latach 50. i 60. XX wieku przepisy prawa karnego materialnego i procesowego, prawa międzynarodowego publicznego oraz wewnętrzne przepisy azylowe krajów przyjmujących. Wyjątkowość rozprawy przejawia się nie tylko w jej pionierskim charakterze, lecz także w nader rzetelnym uzasadnieniu postawionych tez. Poza interesującą lekturą dla historyków stanowi cenne źródło wiedzy dla teoretyków i praktyków prawa. Podkreślić należy dobry język prawniczy publikacji…   Profesor Edward Skrętowicz, kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie   …Recenzowane opracowanie jest interesującym studium poświęconym sytuacji prawnej, w jakiej znaleźli się funkcjonariusze wojskowych i cywilnych służb bezpieczeństwa PRL po ucieczce z kraju (…). Autor szeroko wykorzystał orzecznictwo Najwyższego Sądu Wojskowego – nie tylko je cytuje, lecz przede wszystkim dokonuje jego krytycznej analizy. Podobnie krytycznie podchodzi do tez zawartych w komentarzu do kodeksu karnego WP. Niewątpliwie jest to praca wartościowa, należycie udokumentowana, napisana z wyczuciem potrzeb czytelnika i bogata w warstwie informacyjnej…   Profesor Ryszard Stefański z Katedry Prawa Karnego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, wiceprezes Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, były zastępca Prokuratora Generalnego RP   …W swej wieloaspektowej analizie statusu prawnego uciekinierów ze służb specjalnych PRL autor dowodzi, iż ze względu na poważne konsekwencje ich ucieczek, po obu stronach „tajnego frontu” istniał zdecydowany prymat polityki nad prawem, a wszelkie przepisy formułowano na tyle elastycznie, by nie pozbawić decydentów żadnej z możliwych opcji. Inspirująca lektura…   Ksiądz profesor Władysław Piotr Wlaźlak, kierownik Zakładu Państwai Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego   Leszek Pawlikowicz jest adiunktem w Zakładzie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prezentowana książka stanowi uzupełnienie wcześniejszej pracy Tajny front zimnej wojny. Uciekinierzy z polskich służb specjalnych 1956–1964 opublikowanej przez Oficynę Wydawniczą „Rytm” w 1994 roku.

Skip to content