[wcas-search-form]

10.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Stolica Podkarpacia wczoraj i dziś. Studium socjologiczne społecznych aspektów przemian w Rzeszowie w latach 1989–2009

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI:

WSTĘP

RZESZÓW – HISTORYCZNE KSZTAŁTOWANIE MIASTA
Historyczna perspektywa w badaniach socjologicznych Historia Rzeszowa do początków XX wieku Okres II Rzeczpospolitej II wojna światowa (1939–1944)
Okres Polski Ludowej (1944–1989)
Rzeszów po 1989 roku
AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA MIESZKAŃCÓW RZESZOWA
Uwagi metodologiczne dotyczące doboru próby do badań
Postrzeganie Rzeszowa i zadowolenie z życia w mieście
Zainteresowanie sprawami miasta
Uczestnictwo organizacyjne
Podsumowanie
KAPITAŁ SPOŁECZNY MIESZKAŃCÓW RZESZOWA
Kapitał społeczny – problemy definicyjne
Zaufanie społeczne
Chęć do społecznego współdziałania
Informacja i komunikacja
Sieci społeczne
Poczucie podmiotowości
PODSUMOWANIE DWÓCH DEKAD PRZEMIAN – SZANSE, ZANIEDBANIA, ATUTY
Szanse rozwojowe
Rzeszowa w opinii mieszkańców
Powody do dumy i wstydu
Zmiany w ostatnich 20 latach
Atuty miasta i wyzwania na przyszłość
PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI MIASTA
Przestrzeń i pamięć – wzajemne uwarunkowania
Kanon postaci i wydarzeń związanych z historią miasta
Przestrzeń miejska i jej symbole
Symbolika po PRL-u jako źródło konfliktów
Współczesne konflikty o interpretację PRL-u
Podsumowanie
RZESZÓW – POLSKA METROPOLIA?
Uwagi wstępne
Rzeszowski Obszar Metropolitalny – próba delimitacji
Potencjał rozwojowy
Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego
Podsumowanie
BIBLIOGRAFIA

Skip to content