[wcas-search-form]

36.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Stosunki polsko-ukraińskie w polskim dyskursie prasowym (1991–2008)

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Wprowadzenie   I. TEORETYCZNA, METODOLOGICZNA I HISTORYCZNA PODSTAWA BADAŃ   Rozdział 1 Teoretyczne i metodologiczne ramy pracy 1.1. Media masowe jako konstytutywny element współczesnego społeczeństwa 1.2. Mechanizmy formowania i warunki zmiany postaw 1.3. Problemy i hipotezy badawcze 1.4. Charakterystyka materiałów źródłowych i sposób ich opracowania   Rozdział 2 Historyczny rys stosunków polsko-ukraińskich od XIX wieku do III Rzeczypospolitej 2.1. Od końca XIX wieku do 1919 r 2.2. Od wojny polsko-bolszewickiej do II wojny światowej 2.3. II wojna światowa 2.4. Polska Rzeczpospolita Ludowa 2.5. III Rzeczpospolita 2.6. Zarys koncepcji polskiej polityki wschodniej Jerzego giedrojcia   II. WYNIKI ANALIZY ZAWARTOśCI BADANYCH TYTUŁÓW POLSKIEJ PRASY WEDŁUG PORUSZANEJ TEMATYKI   Rozdział 3 Tematyka polityczna w analizowanych tytułach polskiej prasy 3.1. Rok 1991 3.2. Rok 1993 3.3. Rok 1997 3.4. Rok 2000 3.5. Rok 2001 3.6. Rok 2002 3.7. Rok 2003 3.8. Rok 2004 3.9. Rok 2005 3.10. Rok 2006 3.11. Rok 2007 3.12. Rok 2008   Rozdział 4 Tematyka historyczna w analizowanych tytułach polskiej prasy 4.1. „Myśl Polska” 4.2. „Najwyższy Czas!” 4.3. „Polityka” 4.4. „Przegląd” 4.5. „Gazeta Wyborcza’ 4.6. „Nasz Dziennik” 4.7. „Rzeczpospolita”   Rozdział 5 Tematyka społeczna w analizowanych tytułach polskiej prasy 5.1. „Myśl Polska” 5.2. „Najwyższy Czas!” 5.3. „Polityka” 5.4. „Przegląd” 5.5. „Gazeta Wyborcza” 5.6. „Nasz Dziennik” 5.7. „Rzeczpospolita”   Rozdział 6 Tematyka gospodarcza w analizowanych tytułach polskiej prasy 6.1. „Myśl Polska” 6.2. „Najwyższy Czas!” 6.3. „Polityka” 6.4. „Przegląd” 6.5. „Gazeta Wyborcza” 6.6. „Nasz Dziennik” 6.7. „Rzeczpospolita”   Rozdział 7 Tematyka kulturalna w analizowanych tytułach polskiej prasy 7.1. „Myśl Polska” 7.2. „Najwyższy Czas!” 7.3. „Gazeta Wyborcza” 7.4. „Nasz Dziennik” 7.5. „Rzeczpospolita”   Zakończenie 1. Przekaz a wybrane elementy procesu komunikacyjnego 2. Weryfikacja hipotez badawczych 3. Uwagi końcowe   Bibliografia Wydawnictwa zwarte Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach ¬ródła internetowe   Aneks Wyniki ilościowej analizy zawartości badanych tytułów polskiej prasy „Myśl Polska” „Najwyższy Czas!” „Polityka” „Przegląd” „Gazeta Wyborcza” „Nasz Dziennik” „Rzeczpospolita”

Skip to content