[wcas-search-form]

47.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Stowarzyszenie Liga Krajowa w polskim systemie politycznym (1993–2020)

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1. Geneza

1.1. Świadectwo i nauczanie Jana Pawła II
1.2. „Solidarność”
1.3. Klub Inteligencji Katolickiej
1.4. Komitety Obywatelskie
Rozdział 2. Powstanie Ligi Krajowej
2.1. Budowanie wspólnoty
2.2. Powstanie Ligi Miejskiej w Częstochowie
2.3. Utworzenie Ligi Krajowej
2.4. Struktura organizacyjna
Rozdział 3. Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie
3.1. Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie jako lokalne ugrupowania
3.2. Udział w wyborach samorządowych 1994 r.
3.3. Liga Krajowa wobec wyborów prezydenckich 1995 r.
3.4. Akces Ligi Krajowej do AWS i RS AWS
Rozdział 4. Liga Krajowa w parlamencie
4.1. Liga Krajowa w wyborach parlamentarnych w 1997 r.
4.2. Prace Zespołu Parlamentarnego Ligi Krajowej w ramach Klubu Parlamentarnego AWS
4.3. Działalność w komisjach sejmowych i senackich
4.4. Udział w wyborach samorządowych 1998 r.
4.5. Liga Krajowa wobec wyborów prezydenckich i parlamentarnych 2000–2001
Rozdział 5. Dorobek programowy
5.1. Dwadzieścia jasnogórskich konferencji prorodzinnych
5.2. Pielgrzymki samorządu terytorialnego – kontynuacja konferencji prorodzinnych
5.3. Dyskusje nad II etapem reformy samorządowej
5.4. Solidarnościowe inspiracje w programie Ligi Krajowej i wpływ programu Ligi na NSZZ „Solidarność” i AWS
5.5. Ewolucja programowa Ligi Krajowej po 2000 r.
Rozdział 6. Integracja środowisk samorządowych po rozpadzie AWS
6.1. Powstanie Inicjatywy Społecznej Wspólnota Samorządowa
6.2. Wybory samorządowe w 2002 r.
6.3. Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa
6.4. Udział w wyborach samorządowych (2006–2010)
Rozdział 7. Liga Krajowa w latach 2001–2020
7.1. Działalność organizacyjna i publiczna Ligi Krajowej
7.2. Stosunek Ligi do europejskich i parlamentarnych elekcji wyborczych
7.3. Liga Krajowa wobec wyborów prezydenckich
Zakończenie
Biogramy liderów Ligi Krajowej
Aneksy
Wykaz źródeł i opracowań
Wykaz materiałów ilustracyjnych i tabel
Indeks nazwisk

Skip to content