[wcas-search-form]

3.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Struktura i wartości przedsiębiorców Rzeszowa. Studium powstawania nowej klasy

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Książka jest wynikiem badań empirycznych prowadzonych przez Autorkę w Zakładzie Wielkich Struktur w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prezentuje cele i wartości życiowe właścicieli prywatnych firm Rzeszowa, sposoby spędzania wolnego czasu, potrzeby kulturalne oraz informacje dotyczące poczucia przynależności grupowej, jak również informacje o firmach i źródłach finansowania ich działalności. Rozprawa stanowi interesujące studium procesu tworzenia się “nowej klasy” prywatnych przedsiębiorców Rzeszowa tworzonej przez ludzi wywodzący się z różnych warstw społecznych. Składa się z siedmiu rozdziałów zatytułowanych: I. Przekształcenia w strukturze społecznej Polski, II. Kształtowanie się klasy prywatnych przedsiębiorców w Rzeszowie, III. Charakterystyka badanej zbiorowości i przyjętych procedur badawczych, IV. Prywatni przedsiębiorcy i ich firmy, V. Etos klasowo-warstwowy ludzi biznesu oraz ich portret własny, VI. Drogi do sukcesu i typologia karier, VII. Społeczna tożsamość prywatnych przedsiębiorców i wizje zróżnicowań społecznych. Jest opatrzona zakończeniem, aneksem oraz bibliografią. Może służyć jako materiał pomocniczy w nauczaniu przedmiotów socjologia wielkich struktur i problemy strukturalizacji społeczeństwa polskiego.

Skip to content