[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Świat metali, wyd. III uzupełnione

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Wprowadzenie , Część pierwsza, METALE – podstawowe materiały konstrukcyjne, 1. Rola metali w rozwoju cywilizacji, 2. Budowa materii, 2.1. Budowa atomu, 2.2. Budowa jądra atomu 2.3. Struktura elektronowa atomu 2.4. Pierwiastki chemiczne 2.5. Budowa układu okresowego i nazewnictwo pierwiastków 3. Metale – charakterystyka ogólna 3.1. Struktura elektronowa i klasyfikacja metali 3.2. Własności fizykochemiczne metali 3.3. Wytrzymałość metali 3.4. Zastosowanie metali i ich stopów 3.5. Występowanie metali w przyrodzie 3.6. Metale w organizmie człowieka Część druga, METALE – otrzymywanie – własności – zastosowanie, Li – Lit (Lithium), Be – Beryl (Beryllium), Na – Sód (Natrium), Mg – Magnez (Magnesium), Al – Aluminium (Aluminium), K – Potas (Kalium), Ca – Wapń (Calcium), Sc – Skand (Scandium), Ti – Tytan (Titanium), V – Wanad (Vanadium), Cr – Chrom (Chromium), Mn – Mangan (Manganum), Fe – Żelazo (Ferrum), Co – Kobalt (Cobaltum), Ni – Nikiel (Niccolum), Cu – Miedź (Cuprum), Zn – Cynk (Zincum), Ga – Gal (Gallium), Rb – R ubid (Rubidium), Sr – Stront (Strontium),Y_– Itr (Yttrium), Zr – Cyrkon (Zirconium), Nb – Niob (Niobium),Mo – Molibden (Molybdenum), Te – Technet (Technetium), Ru – Ruten (Ruthenium), Rh – Rod (Rhodium), Pd – Pallad (Palladium), Ag – Srebro (Argentum), Cd – Kadm (Cadmium), In – Ind (Indium), Sn – Cyna (Stannum), Sb – Antymon (Stibium), Cs – Cez (Caesium), Ba – Bar (Barium), Hf – Hafn (Hafnium), Ta – Tantal (Tantalum), W – Wolfram (Wolframium), Re – Ren (Rhenium), Os – Osm (Osmium), Ir – Iryd (Iridium), Pt – Platyna (Platinum), Au – Złoto (Aurum), Hg – Rtęć (Hydrargyrum), Tl – Tal (Thallium), Pb – Ołów (Plumbum), Bi – Bizmut (Bismutum), Fr – Frans (Francium), Ra – Rad (Radium), Ac – Aktyn (Actinium),Rf – R utherford, Db – D ubn, Sg – Seaborg, Bh – Bohr, Hs – Has, Mt – Meitner, Ds – Darmsztadt, U – Uran (Uranium), Rg – Roentgen, Uub – Ununbium, Uut – Ununtrium, Uuq – Ununquadium, Uup – Ununpentium, Uuh – Ununhexium, Uus – Ununseptium, Uuo – Ununoctium, Zakończenie, Słynni odkrywcy i badacze metali, Słowniczek pojęć, Literatura

Skip to content