[wcas-search-form]

4.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Słowo i tekst w opisie porównawczym. Zbiór prac poświęconych pamięci Profesora Mariana Bobrana

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wspomnienie o Profesorze Marianie Bobranie, Paweł Bąk – „Wir vergeben und bitten um Vergebung” po 44 latach. O dwujęzyczności debaty publicznej na przykładzie Oświadczenia Episkopatów Polski i Niemiec, Dorota Chudyk – Семантика, структура и синтаксические функции града-ционных конструкций с прилагательными со значением вкуса (на материале русского и польского языков), Artur Czapiga – Funkcje pragmatyczne leksemów dobrze, хорошо i all right, Zofia Czapiga – Semantyczno-strukturalna organizacja zdań z przysłówkami „smakowymi” w języku polskim i rosyjskim, Ewa Dźwierzyńska –Словосочетания с существительным душа в русском и польском языках, Marcin Grygiel – Wyrażanie afirmacji za pomocą czasowników posiłkowych w języku serbskim i angielskim, Ludwika Jochym-Kuszlikowa – Terminologia ubezpieczeniowa w polskim i rosyjskim biznesie, Ewa Komorowska – Белые ночи и чёрные дни. О колористических выражениях в польском и русском языках, Czesław Lachur – Leksykalizacja a rozwój kategorii przyimka, Jerzy Lukszyn – Typologia metafrastyczna języków, Alewtina Ławrinienko – Польско-восточнославянские морфологические процессы эпохи средневековья (имя существительное), Michał Łesiów – Контрастивное (сравнительное) изучение лексики двух родственных языков (на примере польского и русского), Kazimierz Ożóg – Czy emigracja z ojczyzny znaczy emigrację z języka?, Maria Puk – Rosyjskie wskaźniki modalności epistemicznej по-видимому, видимо i ich polskie oraz angielskie odpowiedniki, Anna Rudyk – O polskich ekwiwalentach rosyjskiego надо oraz sposobach realizacji subiektu semantycznego, Julian Skorek – Funkcja lingwistyczna pytajnych zaimków rzeczownych w strukturze dialogowej rosyjskiego i polskiego tekstu audialnego, Anna Stasienko – O parcelacji w rosyjskiej i polskiej reklamie prasowej, Zdzisław Wawrzyniak – Intertekstualność translacyjna, Mariola Wierzbicka – Zum Zusammenhang zwischen dem semantischen Wert des Solange-satzgefüges und der Tempuskombination im Temporalsatz und im übergeordneten Satz aus kontrastiver deutsch-polnischer Sicht, Wanda Zmarzer – Przysłowia jako element matrycy kulturologicznej, Teresa Żeberek – Oznaczanie nieoczekiwanego zdarzenia, Maria Żurek – O trochę zapomnianych już dzisiaj.

Skip to content