[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Syberia historia i ludzie

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

Wstęp

Część I. Syberia w historii i języku
Patryk Fi
c Polscy uczeni na zesłaniu
Alicja Harapiuk Dzieciństwo w Kazachstanie. Wspomnienia
Angelika Hejnar Postrzeganie Syberii przez współczesnych Polaków
Anna Kadykało Dziękujemy Ci, towarzyszu Stalin! Daleka Północ w oczach jej najmłod­szych mieszkańców (na podstawie książki Jesteśmy z Igarki)
Iwona Ksiądz Картинки детского лагеря
Jolanta Kur-Kononowicz Вокруг Сибири – этимология названия и избранных мотивиро­ванных им слов   Mariola Matuszek Syberia – miejsce zesłań
Katarzyna Oleszek Syberia oczami zesłanego dziecka
Klaudia Rudna Życie na Syberii w relacjach zesłanych kobiet
Danuta Zbąszyńska Moje wspomnienia z Syberii. Skutki deportacji, jej przebieg oraz warun­ki, w jakich Polacy w latach 1939-1956 byli osiedlani na Syberii, w Ka­zachstanie i innych republikach Związku Sowieckiego

Część II. Syberia w literaturze
Monika Agata
Obraz rzeczywistości w opowiadaniu Sen Makara Władimira Korolenki
Ewelina Piech Obraz wyspy Sachalin w opowiadaniu Zabójstwo Antoniego Czechowa
Евгения А. Зеньковская Робинзон Крузо «отвечает» на вопросы топографической анкеты В.Н. Татищева 1738 г.
Анастасия А. Конева Женский мир в повести А.П. Неркаги «Белый ягель»
Марина А. Коротких Образ Сибири в приключенческом романе Жюля Верна «Михаил Строгое» («Царский курьер»)
Наталья С. Кузнецова Образ ребёнка в повести А. Неркаги «Илир»
Елизавета И. Липчанская Сибирские архивные документы первой половины XVIII века как источник для изучения русского языка, истории и культуры
Сергей С. Пятков «День рассеянный, день нестройный…» и «Воспоминанье» ЕЛ. Милькеева: поэтика космизации в сибирской поэзии 1840-х годов
Динг Кхань Линь «Сибирский» рассказ В.Г. Короленко «Чудная. Очерк из 80-х годов» и его литературный контекст
Хьеу Тхи Нгок Динь Отражение сибирского периода жизни В.Г. Короленко в «Огонь­ках»

Siberia – history and people

Noty o Autorach

Skip to content