[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Syberia. Kultura. Tradycja. Język

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Część I. Syberia w historii
Marta Czerwieniec-Ivasyk, Polacy na Syberii – dawniej i dziś
Rafał Igielski, Społeczno-gospodarcze uwarunkowania skuteczności bojowej Kozackiego Wojska Zabajkalskiego w wojnie rosyjsko-japońskiej 1904–1905
Michał Szeliga, Православная Церковь и ее значение на территории Сибири
Część II. Syberia w języku
Igor Kaziuczyc, «Сибирская Варшава» или далекая Вершина. Польский язык в сибирской глуши
Jolanta Kur-Kononowicz, Tradycje i obyczaje ludności syberyjskiej w języku na materiale wybranych gwar rosyjskich
Иван Смирнов, Казахские термины родства в русскоязычных СМИ Ка-захстана
Część III. Syberia w literaturze
Mariusz Chrostek, Gruzini i Ormianie we wspomnieniach Polaków zesłanych na Kaukaz w pierwszej połowie XIX wieku
Валентина Борисовна Мусий, Семантика тела в романе Артема Веселого «Гуляй Волга»
Катерина Анатоліївна Прокофьева, Трагедия А.С. Хомякова «Ермак»: религиософское рассуждение, стилизация под сибирский колорит или намеренное упрощение национального вопроса
Светлана Александровна Фокина, Психоаналитический аспект иденти-фикационных стратегий Андрея Ширяева. Трансгрессия культурных кодов русской, казахской и латиноамериканской культур
Część IV. Syberia w muzyce i kulturze
Oliwia Bator, Analiza językowo-kulturowego świata zesłańców syberyjskich na podstawie monografii Eugenii Kucharskiej Sybir w obrazkach
Karolina Kondracka, ,,Są pieśni tak cudne, że naruszają porządek świata”. Muzyka Jakutów we wspomnieniach Wacława Sieroszewskiego
Siberia. Culture. Tradition. Language
Noty o Autorach
Syberia, Kaukaz, Kazachstan na fotografiach

Skip to content