[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sytuacja w systemach rodzinnych z dzieckiem z ASD w świetle Modelu Kołowego Davida H. Olsona

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Dyskurs nad rodziną w ujęciu systemowym
1.1. Definicyjne, wieloaspektowe ujęcie pojęcia rodziny
1.2. Podstawowe założenia teorii systemu rodzinnego
1.3. Koncepcja Davida H. Olsona i Model Kołowy (Circumplex Model)
1.4. Model oddziaływań skoncentrowanych na rodzinie (family-centered model) według Andrzeja Twardowskiego
1.4.1. Spójność życia rodzinnego
1.4.2. Elastyczność życia rodzinnego
1.4.3. Komunikacja życia rodzinnego
1.4.4. Satysfakcja z życia rodzinnego
1.5. Przemiany w rodzinie dawniej i współcześnie
Rozdział II. Dziecko z ASD wyzwaniem dla współczesnej rodziny
2.1. ASD jako autystyczne spektrum zaburzeń
2.2. Złożoność rodzicielskich doświadczeń – trajektoria cierpienia rodziców dziecka z ASD
2.3. Poczucie osamotnienia rodziców z dzieckiem z ASD
2.4. Rola matki dziecka z ASD
2.5. Rola ojca dziecka z ASD
2.6. Wsparcie rodziny z dzieckiem z ASD
2.7. Rodzina z dzieckiem z ASD a system wartości
2.8. Podmiotowe zaangażowanie rodziców w proces wspomagania rozwoju dziecka z ASD
Rozdział III. Badania własne
3.1. Problematyka badawcza
3.2. Opracowanie, wybór metod, technik i narzędzi badawczych
3.3. Metody statystyczne
Rozdział IV. Sytuacja w systemach rodzinnych z dzieckiem z ASD w badaniach własnych
4.1. Spójność i elastyczność w systemach rodzinnych z dzieckiem z ASD
4.1.1. Podstawowe statystyki opisowe mierzonych zmiennych ilościowych
4.1.2. Analiza średnich wartości zrównoważonej spójności i zrównoważonej elastyczności
4.1.3. Ocena poziomu spójności i elastyczności w systemach rodzinnych
4.1.4. Porównanie poziomu spójności i elastyczności w badanych systemach rodzinnych
4.2. Spójność i elastyczność a komunikacja i zadowolenie z życia rodzinnego w systemach rodzinnych z dzieckiem z ASD
4.2.1. Analiza średnich wartości komunikacji rodzinnej w systemach rodzinnych z dziećmi z ASD
4.2.2. Związek spójności i elastyczności systemów rodzinnych z dzieckiem z ASD z poziomem komunikacji w rodzinie
4.2.3. Związek spójności i elastyczności badanych systemów rodzinnych z poziomem zadowolenia z życia w rodzinie z dzieckiem z ASD
4.2.4. Związek spójności i elastyczności badanych osób z poziomem zadowolenia z życia rodzinnego
4.2.5. Poziom komunikacji rodzinnej i zadowolenia z życia rodzinnego w ocenie rodziców dziecka z ASD
4.3. Spójność i elastyczność systemów rodzinnych dzieci z ASD a poczucie osamotnienia czy zaangażowanie rodziców z dzieckiem z ASD
4.3.1. Związek spójności i elastyczności w systemach rodzinnych z poczuciem osamotnienia rodziców z dzieckiem z ASD
4.3.2. Analiza poziomu spójności i elastyczności w rodzinach w zależności od płci dziecka
4.3.3. Poziom spójności i elastyczności systemów rodzinnych w ocenie rodziców w zależności od rodzaju ASD u dziecka
4.3.4. Związek spójności i elastyczności systemów rodzinnych z poziomem zaangażowania rodziców w proces terapeutyczno-edukacyjny dzieci z ASD
4.4. Spójność i elastyczność systemów rodzinnych a preferowane wartości i wsparcie w opiniach rodziców dzieci z ASD
4.4.1. Analiza poziomu spójności i elastyczności systemów rodzinnych w zależności od bycia członkiem stowarzyszenia na rzecz dzieci z niepełnosprawnością
4.4.2. Związek spójności i elastyczności systemów rodzinnych z dzieckiem z ASD z poziomem otrzymywanego wsparcia
4.4.3. Analiza poziomu spójności i elastyczności systemów rodzinnych z dzieckiem z ASD w zależności od przyjętych wartości
4.5. Spójność i elastyczność systemów rodzinnych z dzieckiem z ASD a zmienne socjodemograficzne
4.5.1. Analiza poziomu spójności i elastyczności systemów rodzinnych z dzieckiem z ASD w ocenie rodziców ze względu na poziom ich sytuacji materialnej
4.5.2. Analiza poziomu spójności i elastyczności systemów rodzinnych z dzieckiem z ASD w ocenie badanych rodziców ze względu na poziom ich wykształcenia
4.5.3. Analiza wartości spójności i elastyczności w systemach rodzinnych ze względu na wielkość miejsca zamieszkania
Dyskusja wyników oraz wnioski
Zakończenie
Bibliografia

Skip to content