[wcas-search-form]

36.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sytuacje edukacyjne z podręcznikiem w tle

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wprowadzenie – podręcznik jako podstawa realizacji sytuacji edukacyjnych
1. Sytuacje edukacyjne

1.1. Pojęcie sytuacji edukacyjnej
1.2. Zadania jako działaniowa podstawa sytuacji edukacyjnych .
1.3. Lekcje jako podstawa organizacyjna sytuacji edukacyjnych
1.4. Rodzaje sytuacji edukacyjnych
1.5. Sytuacje edukacyjne a podstawowe teorie uczenia się
1.5.1. Sytuacje edukacyjne a behawiorystyczne teorie uczenia się (pragmatyzm dydaktyczny)
1.5.2. Sytuacje edukacyjne a poznawcze teorie uczenia się (metawiedza – „wyjść poza dostarczone informacje”)
1.5.3. Sytuacje edukacyjne a humanistyczne teorie uczenia się (samoaktualizacja)
1.5.4. Sytuacje edukacyjne a metaprogramowanie dydaktyczne (rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych)
2. Podręcznik jako osnowa treściowa sytuacji edukacyjnych
2.1. Pojęcie podręcznika szkolnego w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku
2.2. Rodzaje podręczników szkolnych
2.3. Edukacyjne role (zadania) i funkcje podręczników szkolnych
2.3.1. Funkcje podręczników stymulujące uczenie się
2.3.2. Funkcje podręczników stymulujące nauczanie
2.3.3. Funkcje podręczników stymulujące redagowanie
2.3.4. Funkcje podręczników stymulujące wychowanie
3. Planowanie tematycznych sytuacji edukacyjnych (TSE) w oparciu o podręcznik szkolny
3.1. Faza „przygotowawcza” tematycznej sytuacji edukacyjnej
3.1.1. Określenie głównego celu tematycznej sytuacji edukacyjnej (tematu lekcji)
3.1.2. Zidentyfikowanie wcześniejszych osiągnięć uczniów
3.1.3. Analiza edukacyjna (dydaktyczno-wychowawcza)
3.1.4. Sformułowanie celów operacyjnych – określenie pożądanych osiągnięć uczniów (wymagań programowych)
3.2. Faza „realizacyjna” tematycznej sytuacji edukacyjnej
3.2.1. Opracowanie testów kontroli wstępnej
3.2.2. Dobór strategii nauczania (strategii dydaktycznej)
3.2.3. Analiza podręcznika i opracowanie materiałów dydaktycznych
3.3. Faza „kontrolna (ewaluacyjna)” tematycznej sytuacji edukacyjnej
3.3.1. Kontrola i ocena czy ewaluacja?
3.3.2. Ewaluacja bieżąca (korektywna, kształtująca)
3.3.3. Ewaluacja sumująca – edukacyjny sukces etapowy i końcowy
3.3.4. Ocenianie w procesie ewaluacji sytuacji edukacyjnych
3.4. Współpraca nauczycieli – systemowe planowanie TSE
4. Planowanie elementarnych sytuacji edukacyjnych (ESE) w oparciu o podręcznik szkolny
4.1. Elementarne sytuacje edukacyjne inicjujące uczenie się
4.1.1. Elementarne sytuacje edukacyjne uświadamiające cele nauczania i uczenia się
4.1.2. Elementarne sytuacje edukacyjne komunikacyjne
4.2. Elementarne sytuacje edukacyjne przeznaczone na uczenie się wiadomości
4.2.1. Elementarne sytuacje edukacyjne klasyfikacyjne
4.2.2. Elementarne sytuacje edukacyjne indukcyjne i dedukcyjne
4.2.3. Elementarne sytuacje edukacyjne krytyczno-kreatywne (twórcze)
4.3. Elementarne sytuacje edukacyjne przeznaczone na uczenie się umiejętności
4.3.1. Elementarne sytuacje edukacyjne percepcyjno-odtwórcze
4.3.2. Instruktażowo-ćwiczeniowe sytuacje edukacyjne
4.3.3. Elementarne sytuacje edukacyjne badawcze
4.4. Elementarne sytuacje edukacyjne przeznaczone na uczenie się wartości
4.4.1. Elementarne sytuacje edukacyjne integrujące uczniów
4.4.2. Elementarne sytuacje edukacyjne uczące ról społecznych
4.4.3. Elementarne sytuacje edukacyjne uczące wartościowania
4.5. Elementarne sytuacje edukacyjne ewaluacyjne przeznaczone na informację zwrotną
4.5.1. Elementarne sytuacje edukacyjne powtórzeniowo-utrwalające
4.5.2. Elementarne sytuacje edukacyjne przeznaczone na sprawdzanie i ocenę postępów edukacyjnych
4.5.3. Samokształceniowe sytuacje edukacyjne (nie tylko praca domowa ucznia)
Zakończenie
Literatura
Streszczenie
Summary

Skip to content