[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Szkice o języku i wartościach w wybranych utworach Stefana Żeromskiego

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Książka autorstwa Grażyny Filip i Marii Krauz przedstawia analizę językowego obrazu wybranych emocji w twórczości Stefana Żeromskiego. Najwięcej uwagi autorki poświęciły językowym sposobom kreowania miłości. Z kolei tęsknota Żeromskiego za domem rodzinnym i podkreślanie relacji rodzice – dziecko zauważalne w wielu jego utworach stały się impulsem do podjęcia problematyki rodziny i rozważań o charakterze aksjologicznym. Ekspresywność form wyrazu, metaforyka pobudzająca wyobraźnię czytelnika, bogactwo leksykalne w przedstawianiu rzeczywistości oraz maksymalizacja w sposobie wyrażania uczuć bohaterów powieści, składające się na sztukę pisarską Żeromskiego, potwierdzają słowotwórczą kreatywność, a także jego zainteresowania lingwistyczne pisarza. Książka kierowana jest przede wszystkim do studentów i uczniów szkół licealnych oraz do wszystkich zainteresowanych twórczością Stefana Żeromskiego.

Skip to content