[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Szkice z historii i współczesności zarządzania kulturą fizyczną w Polsce

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Niniejsze opracowanie jest poświęcone różnorodnym aspek­tom zarządzania kulturą fizyczną w Polsce. Część pierwsza obejmuje zagadnienia historyczne, natomiast część druga dotyczy zagadnień współczesnych. Autorzy poszczególnych artykułów, wywodzący się zarówno z Uniwersytetu Rzeszowskiego, jak również z innych ośrodków akademickich w Polsce, poruszają tak istotne kwestie, jak zarządzanie kulturą fizyczną w strukturach samorządu terytorialnego (powiato­wych oraz gmin miejskich i wiejskich), ponadto omawiają wybrane zagadnienia z zakresu sportu profesjonalnego, w tym udział kapitału publicznego i prywatnego w przedsięwzięciach sportowych. Prezento­wane opracowanie z pewnością poszerzy wiedzę o zarządzaniu kulturą fizyczną we współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych.     SPIS TREŚCI: Wstęp, Andrzej Nowakowski, Wojciech Bajorek (Uniwersytet Rzeszowski) – Pluralizm w polskim ruchu sportowym – postulat czy rzeczywistość, Część I: Z HISTORII ZARZˇDZANIA KULTURˇ FIZYCZNˇ W POLSCE: Stanisław Zaborniak (Uniwersytet Rzeszowski) – Powstanie i działalność struktur Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (1919–1939), Eligiusz Małolepszy (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) – Infrastruktura sportowa a rozwój wychowania fizycznego i sportu na wsi w powiecie piotrkowskim w II połowie lat trzydziestych XX w., Aneta Rejman, Małgorzata Janusz (Uniwersytet Rzeszowski) – Podstawy prawne sportu szkolnego w Polsce w latach 1944–1989, Grzegorz Bielec (Uniwersytet Rzeszowski) – Struktura organizacyjna polskiej gimnastyki w uwarunkowaniach Polski Ludowej i Trzeciej Rzeczypospolitej (1945–2008), Artur Pasko (Uniwersytet w Białymstoku) – Zmiany w organizacji sportu w Polsce po wydarzeniach października 1956 r., Część II: WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZˇDZANIA KULTURˇ FIZYCZNˇ W POLSCE: Joanna śniadek (AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu) – Sport i rekreacja w polityce władz samorządowych miasta na przykładzie Poznania, Aleksander Wiecheć (Zawoja) – Zarządzanie kulturą fizyczną w gminie turystycznej na przykładzie Zawoi, Jacek Kulpiński (Uniwersytet Rzeszowski) – Zarządzanie kulturą fizyczną w gminie Strzyżów, Andrzej Smoleń (AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Zbigniew Pawlak  (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – Zaangażowanie kapitału prywatnego i publicznego w działalność piłkarskich spółek kapitałowych w Polsce, Zbigniew Pawlak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Andrzej Smoleń (AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie) – Wynagradzanie profesjonalnych zawodników w polskiej piłce nożnej, Nota o autorach.

Skip to content