[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Szkice z teorii i historii wychowania fizycznego, sportu i turystyki

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:  

Wstęp  

Część I. Z TEORII I HISTORII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Wojciech J. Cynarski (Uniwersytet Rzeszowski) W kierunku ogólnej teorii sztuk walki (perspektywa antropologiczna) Stanisław Chemicz (Kraków) Rozwój galicyjskich klubów sportowych ze szczególnym uwzględnieniem drużyn piłkarskich na przełomie XIX i XX wieku Paweł Król, Stanisław Zaborniak (Uniwersytet Rzeszowski) Lwowskie kontakty piłkarskie KS „Resovia” Rzeszów (1903–1939) Artur Pasko (Uniwersytet w Białymstoku) „Sprawa” sekretarza generalnego PKOl Tomasza Lemparta Aneta Rejman (Uniwersytet Rzeszowski) Współpraca Szkolnego Związku Sportowego z władzami oświatowymi i organizacjami społecznymi w zakresie kultury fizycznej na przykładzie Polski południowo-wschodniej (1957–1998) Małgorzata Janusz (Uniwersytet Rzeszowski) Wychowanie fizyczne i sport w Filii UMCS w Rzeszowie w latach 1969–2001 Włodzimierz Lukiewicz (Państwowy Uniwersytet w Brześciu – Białoruś) Rola uniwersyteckich klubów sportowych w życiu studenckim na Białorusi (lata 1985–1997)

Część II. Z HISTORII TURYSTYKI W POLSCE Małgorzata Orlewicz-Musiał (AWF im. B. Czecha w Krakowie) Początki turystyki wodnej w Galicji do czasu wybuchu I wojny światowej Tadeusz Zych (Uniwersytet Rzeszowski) Michał Marczak – zapomniany pionier polskiej turystyki Jaromir Grymanowski, Agata Rzeszutko-Polak (Uniwersytet Rzeszowski) Wpływ wybranych organizacji turystycznych na rozwój turystyki na Zamojszczyźnie w latach 1945–1989 z wyszczególnieniem okresu po 1975 r.

Część III. Z HISTORII WADOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI. W 125. ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA GNIAZDA „SOKOŁA” (1887–2012) Artur Kurek (AWF im. B. Czecha w Krakowie) Zorganizowany ruch kolarski w Wadowicach w dobie autonomii galicyjskiej Artur Jachna (Kraków) Początki działalności Powiatowego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w powiecie wadowickim (1925–1927) Andrzej Nowakowski (Uniwersytet Rzeszowski) Wyścig Pokoju w Wadowicach i powiecie wadowickim w 1950 r. Suplement do historii wadowickiego kolarstwa Aleksander Wiecheć (Zawoja) Turystyka religijna do sanktuariów górskich ziemi wadowickiej i suskiej Mariusz Krystian (Spytkowice) Problematyka realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego w gminie Spytkowice (powiat wadowicki)   Bibliografia (opracowali: Andrzej Nowakowski i Wojciech J. Cynarski)   Nota o autorach

Skip to content