[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Szkoła w Dąbrówce na tle dziejów miejscowości (1911-2020). Przyczynek do historii gminy Stryszów

Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

CZĘŚĆ I. ZARYS DZIEJÓW DĄBRÓWKI OD ŚREDNIOWIECZA PO WSPÓŁCZESNOŚĆ

Rozdział I. Wieś Dąbrówka. Ogólne wiadomości o miejscowości
1. Warunki naturalne, klimat i położenie wsi
2. Układ komunikacyjny
Rozdział II. Okres staropolski (XIV w. – 1772 r.)
1. Przed inkorporacją do Królestwa Polskiego w 1564 r.
2. Po inkorporacji (lata 1564–1772)
Rozdział III. Pod zaborem austriackim (1772–1918)
1. W okresie rządów absolutnych (1772–1867)
2. W dobie autonomicznej (1867–1914)
3. Czas Wielkiej Wojny (1914–1918)
Rozdział IV. Lata międzywojenne i okres okupacji (1918–1945)
1. W Polsce odrodzonej (1918–1939)
2. W czasach wojny i okupacji (1939–1945)
Rozdział V. Wieś w czasach współczesnych (1945–2020)
1. W Polsce Ludowej (1945–1989)
2. W okresie Trzeciej Rzeczypospolitej (po 1989 r.)
Rozdział VI. Dąbrówka częścią parafii w Stryszowie
1. Życie religijne mieszkańców Dąbrówki
2. Obiekty sakralne w Dąbrówce

CZĘŚĆ II. SZKOLNICTWO W DĄBRÓWCE (1911–2020)

Rozdział I. Szkoła ludowa w Dąbrówce w latach 1911–1918
Rozdział II. Szkoła powszechna w Dąbrówce od odrodzenia państwa do końca drugiej wojny światowej (1918–1945)
1. Okres Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939)
2. Okres wojny i okupacji (1939–1945)
Rozdział III. Szkoła podstawowa w Dąbrówce w Polsce Ludowej (1945–1989)
1. Status i kierownictwo
2. Nauczanie i wychowanie
3. Majątek szkolny
Rozdział IV. Placówka oświatowa w Dąbrówce w Trzeciej Rzeczypospolitej po 1989 r.
1. Zarządzanie zasobami szkolnymi
2. Dydaktyka
3. Nowe treści wychowawcze
4. Modernizacja infrastruktury szkolnej
5. Kultura fizyczna, ekologia i bezpieczeństwo w szkole
5.1. Wychowanie fizyczne i sport szkolny
5.2. Turystyka i rekreacja
5.3. Działalność w zakresie ekologii
5.4. Bezpieczeństwo i zapobieganie patologiom

Zakończenie
Wykaz tabel i zdjęć
Bibliografia
Indeks osób
Indeks nazw geograficznych
Noty o Autorach
Summary
Zussemenfassung

Skip to content