[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Szkoła w Wysokiej koło Wadowic (1894–2019)

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Wieś Wysoka koło Wadowic i jej mieszkańcy
1. Położenie geograficzne i warunki naturalne
2. Zarys dziejów wsi od średniowiecza po współczesność
2.1. Okres Polski przedrozbiorowej do 1772 r.
2.2. Okres rządów Austrii (1772–1918)
2.3. Okres Drugiej Rzeczypospolitej i okupacji (1918–1945)
2.4. Okres powojenny (1945–2018)
Rozdział II. Szkoła w Wysokiej przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę
1. Początki szkolnictwa w Wysokiej (XVI/XVII w. – 1894 r)
2. Założenie szkoły ludowej w Wysokiej i pierwsze lata jej działalności do 1900 r.
3. Rozwój szkoły do wybuchu Wielkiej Wojny w 1914 r.
4. Szkoła podczas Wielkiej Wojny (1914–1918)
Rozdział III. Szkoła powszechna w Wysokiej w latach międzywojennych i podczas drugiej wojny światowej (1918–1945)
1. Szkoła w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939)
2. Podczas wojny i okupacji (1939–1945)
Rozdział IV. Szkoła w okresie Polski Ludowej (1945–1989)
1. Kierowanie szkolnictwem
2. Nauczanie
3. Wychowanie
3.1. Działalność ZHP w szkole (1979–1989)
4. Aktywność ruchowa uczniów przed 1989 r.
5. Mienie szkolne
Rozdział V. Szkoła w Trzeciej Rzeczypospolitej (1989–2018)
1. Zarządzanie oświatą
2. Dydaktyka
3. Nowe elementy w wychowaniu
3.1. Powrót harcerstwa do szkoły
4. Infrastruktura szkolna
5. Kultura fizyczna w środowisku szkolnym w Wysokiej w latach 1989–2018
5.1. Wychowanie fizyczne i współzawodnictwo sportowe uczniów
5.2. Turystyka, obozownictwo, rekreacja
5.3. Edukacja zdrowotna i ekologiczna
5.4. Podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo uczniów
Rozdział VI. Kościół w Wysokiej. Od filii do samodzielnej parafii
1. Kościół w Wysokiej w Polsce przedrozbiorowej (do 1772 r.)
2. Pod rządami Austrii. Ekspozytura w Wysokiej
3. Od ekspozytury do samodzielnej parafii (XIX–XX w)
4. Ostateczne uznanie samodzielności parafii w Wysokiej (1966 r)
Podsumowanie
Wykaz tabel i zdjęć
Bibliografia (opracował Andrzej Nowakowski
Indeks osób
Indeks nazw geograficznych
Nota o autorach
The school in Wysoka near Wadowice (1894–2014).
Summary  Die Schule in Wysoka bei Wadowice (1894–2019).
Zusammenfassung

Skip to content