[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Szkoła wobec wyzwań XXI wieku, t. 1: W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego) wymiaru myśli pedagogicznej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Kazimierz Szmyd – Wprowadzenie – Edukacja wobec wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku w sporze o podstawowe paradygmaty wychowania, AKSJOLOGICZNE I EDUKACYJNE HORYZONTY PEDAGOGIKI XXI WIEKU: Jan Szmyd – Czy w świecie „płynnej nowoczesności” można budować ogólną teorię wychowania?, Józef Błażej Łach – Nowe kierunki w ujmowaniu wychowania człowieka w XXI wieku. Od antropologii wychowania do pedagogiki auxiliarnej, Eugenia Potulicka – Neoliberalna koncepcja reformowania szkolnictwa, Kazimierz Szmyd – Edukacja dla kondycji humanistycznej człowieka. Konteksty egzystencjalne i aksjologiczne, SZKOŁA W OBLICZU WSPÓŁCZESNYCH PRZEMIAN, POTRZEB I ZAGROŻEŃ: Hanna Sommer – Przemiany współczesnego świata – globalne wyzwanie edukacyjne, Adam Horbowski – O potrzebie doskonalenia edukacji obywatelskiej – refleksja pedagoga, Antoni Zając – Proces rozwijania zdolności poznawczych uczniów, Jolanta Lenart – Potrzeby współczesnego rynku pracy wyznacznikiem zadań edukacyjnych, Hubert Sommer – Wybrane aspekty subkultur młodzieżowych w Polsce – analiza problemu, Antoni Olak, Antoni Krauz – Szkoła przyjaźnie wymagająca. Kolejna reforma systemu edukacji w Polsce.

Skip to content