[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Szkoła wobec wyzwań XXI wieku, t. 2: Aplikacje edukacyjne, tradycje i kontynuacje wartości

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA ANIMATOREM PRACY OPIEKUŃCZEJ I WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PRZYSZŁOśCI: Elżbieta Dolata – Refleksje o nauczycielu w dziejach myśli pedagogicznej, Anna Śniegulska – Współczesny dyskurs o nauczycielu, Anna Wołpiuk-Ochocińska – Wyzwania współczesnego nauczyciela w dobie globalizacji i powszechnej konkurencji, Antoni Olak – Nauczyciel jako wychowawca i opiekun w dzisiejszej szkole, Małgorzata Wójcik – O nową jakość studenckich praktyk pedagogicznych, WOKÓŁ TEORII I PRAKTYKI FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY: Aleksandra Mach – Aktualne tendencje wspierania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim systemie oświatowym, Alicja Kubik – Płaszczyzny integracji w edukacji wczesnoszkolnej  – mit czy rzeczywistość?, Katarzyna Serwatko – Problemy kształcenia i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, T.І. Пагута – Tеоретико-методологічні основи естетичного виховання молодших шко­лярів у сучасних умовах, Anna Opulska – Gry i zabawy w edukacji wczesnoszkolnej, Jana Hudáková, Zuzana Sláviková – Skupinové vokálne aktivity a ich význam v súčasnej ąkole, Iveta Drzewiecka – Kvizuálnej poetike textov básní, POZASZKOLNE KONTEKSTY WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA – MIĘDZY TRADYCJĄ A KONTYNUACJĄ: Renata Zubrzycka – Zaangażowanie w wolontariat w teorii i badaniach empirycznych, Beáta Balogová, Monika Rumárová – Rivotný ątýl detí s problémovým správaním v kontexte rodinnej terapie A. Adlera, Leszek Solarczyk – Tradycje wychowania narodowego i obronnego, Piotr Zawada – Wpływ zainteresowań na kształtowanie się postaw pracowniczych – studium socjologiczne na przykładzie członków ZPiT „Resovia Saltans”, Małgorzata Gawle-Wiernasz – Piękno przyjaźni a fenomen indywidualności.

Skip to content