[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Szkoła XXI wieku. Problemy i wyzwania

Kategorie: ,

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wstęp
CZĘŚĆ PIERWSZA
EDUKACJA WOBEC WYZWAŃ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Rozdział 1. Cywilizacja i społeczeństwo informacyjne

1.1. Cywilizacja informacyjna – geneza, charakterystyka
1.2. Społeczeństwo informacyjne – próba dookreślenia pojęcia
1.3. Cechy konstytutywne społeczeństwa informacyjnego
1.4. Wyzwania społeczeństwa informacyjnego – kierunki rozwoju
1.5. Społeczeństwo 5.0
1.6. Cyfrowi rzemieślnicy
Rozdział 2. Szkoła w perspektywie społeczeństwa informacyjnego
2.1. Szkoła w XXI wieku – szkoła zrównoważonego rozwoju
2.1.1. Praca nauczyciela w nowej szkole
2.1.2. Przygotowanie do zawodu nauczyciela
2.2. Przedmioty informatyczne w kanonie wykształcenia ogólnego
2.3. Formy organizacyjne edukacji w społeczeństwie informacyjnym
2.4. Edukacja całożyciowa wyzwaniem cywilizacyjnym
2.5. Teleologiczne aspekty współczesnej edukacji
2.6. Jakość pracy szkoły

CZĘŚĆ DRUGA – ICT W EDUKACJI
Rozdział 3. Organizacja pracy szkoły w dobie Internetu
3.1. Technologia – trudności eksplikacyjne
3.2. Od IT do mediów cyfrowych
3.3. ICT determinantem współczesnego życia i rozwoju
3.4. Infrastruktura szkoły – szkoła jako magistrala
3.5. Specjaliści od multimediów
3.6. Administrowanie szkolnymi sieciami komputerowymi
Rozdział 4. Procesy uczenia się i nauczania
4.1. Uczenie się w nowym modelu życia
4.2. Potęga umysłu
4.3. Technologie intelektualne
4.4. Neurodydaktyka
4.5. Dydaktyka wobec ICT
4.6. Cyfrowe kompetencje nauczyciela współczesnej szkoły
4.6.1. Kompetencje informatyczne
4.6.2. Kompetencje informacyjne
4.6.3. Kompetencje multimedialne
4.7. Cyfrowe kompetencje ucznia szkoły współczesnej
4.8. Rezerwy kognitywne człowieka
Rozdział 5. Negatywne skutki upowszechniania ICT
5.1. Choroby cywilizacyjne
5.2. Infostres
5.3. Cyberuzależnienia
5.4. Cyberprzestępczość
5.4.1. Typowe rodzaje cyberprzestępczości
5.4.2. Cyberterroryzm
5.4.3. Cyberoszustwa
5.4.4. Cyberagresja
5.4.5. Patostreamy
5.4.6. Prawo wobec cyberprzestępczości
5.5. Cyfrowa demencja

Zakończenie
Bibliografia
Netografia
Akty prawne

Skip to content