[wcas-search-form]

52.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Szkolnictwo na ziemi strzyżowskiej w okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1945)

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wykaz skrótów i skrótowców
Wstęp
I. Rys historyczny szkolnictwa polskiego w okresie II Rzeczpospolitej
II. Szkolnictwo jawne na Podkarpaciu na tle polityki oświatowej okupanta
1. Podział administracyjny Polski w latach okupacji hitlerowskiej
2. Administracja szkolna na Podkarpaciu
a) Szkolnictwo powszechne
b) Szkolnictwo zawodowe
III. Tajne nauczanie na Podkarpaciu
1. Organizacje tajnego nauczania
2. Cele, zadania i idee kulturalno-oświatowe tajnego nauczania
IV. Szkolnictwo powszechne na ziemi strzyżowskiej w okresie okupacji hitlerowskiej
1. Stan szkół powszechnych
2. Nauczanie
3. Opis poszczególnych szkół powszechnych
a) Gmina Czudec
b) Gmina Frysztak
c) Gmina Niebylec
d) Gmina Strzyżów
e) Gmina Wiśniowa
V. Strzyżowski ośrodek tajnego nauczania z zakresu szkoły średniej
1. Geneza
2. Programy nauczania
3. Nauczanie
4. Nauczyciele
5. Uczniowie, absolwenci
6. Komisje egzaminacyjne
7. Wspomnienia nauczycieli i uczniów ziemi strzyżowskiej
a) Wspomnienia nauczycieli
– Boho Franciszek
– Bosek Błażej
– Demczak Stanisław
– Fudalej Wacława
– Górnicki Jan
– Hajduk Anna
– Hajduk Janina
– Konopka Helena
– Kozienko Kazimierz
– Kozienko Wiktoria
– Król Stanisław
– Malanek Roman
– Markowicz Alojzy
– Markowska (Kiełtyka) Helena
– Mazur Helena
– Olech Helena
– Piwko (Gazda) Helena
– Rospond Leon, ks.
– Różyński Edmund
– Sierant Kunegunda
– Sikora Adam, ks.
– Sikora Franciszek
– Solecki Stanisław, ks.
– Świętoń Jan
– Wołkowicka Selina
– Wójcik Ludwik
– Wójcik Stanisława
b) Wspomnienia uczniów
– Boho Józef
– Chmielowiec Maria
– Gocek Adam
– Gocek Zbigniew
– Kulon Bolesław
– Stachurska-Borowcowa Czesława
– Szetela Czesława
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Aneksy
Indeks osób

Skip to content