[wcas-search-form]

34.65 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sztuka budowania pokoju. Przywództwo strategiczne na przykładzie fazy IV operacji Iracka Wolność

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wykaz skrótów użytych w książce
Wstęp
Rozdział I Przywództwo i strategia w chaosie konfliktu
1. Wojna i pokój jako chaos
1.1. Chaos i konflikt
1.2. Efekt Lucyfera jako atraktor
1.3. Wojna i pokój w chaosie
1.4. Psychospołeczny paradoks teorii chaosu
2. Przywództwo i strategia w głębi strategicznej
2.1. Przywództwo w kontekście zarządzania konfliktem
2.2. Strategia w kontekście zarządzania konfliktem
2.3. Trójwymiarowy model głębi strategicznej
Rozdział II Założenia strategiczne operacji Iracka Wolność
1. Główne założenia doktryny bezpieczeństwa narodowego USA po 11 września 2001 roku, ze szczególnym uwzględnieniem Bliskiego Wschodu
1.1. Doktryny George’a W. Busha i Baracka Obamy
1.2. Wielka strategia USA
2. Uwarunkowania i zasoby dla realizacji polityki USA na Bliskim Wschodzie w latach 2003–2010
2.1. Uwarunkowania dla budowy ładu na Bliskim Wschodzie
2.2. Polityczno-gospodarcze uwarunkowania Bliskiego Wschodu po 9/11
2.3. Zasoby (siły i środki) dla realizacji strategii
Rozdział III Strategiczna perspektywa realizacji fazy IV operacji Iracka Wolność
1. Problem strategii i przywództwa w realizacji OIF
1.1. Problem strategii fazy IV OIF
1.2. Problem przywództwa fazy IV OIF
2. Czynniki efektu Lucyfera o znaczeniu strategicznym podczas realizacji fazy IV OIF do końca 2006 roku
2.1. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Iraku po rozpoczęciu OIF
2.2. Skutki geopolityczne interwencji w Iraku
2.3. „Skutki uboczne” OIF
3. Przykłady realizacji COIN na poziomie operacyjnym
3.1. Generał Petraeus w Mosulu (2003)
3.2. Generał Mattis w Al-Anbar (2004)
3.3. Pułkownik McMaster w Tal Afar (2005)
3.4. Operacja Petraeusa od stycznia 2007 roku
4. Zakończenie OIF
Rozdział IV Atraktory strategiczne jako fundament strategicznego przywództwa
1. COIN w perspektywie strategicznej
2. Podstawowe prawa człowieka i niezmienniki kulturowe jako źródło zasad strategicznych
3. Głębia strategiczna działań COIN w Iraku
4. Przywództwo i zespół
Zakończenie
Bibliografia
Spis ilustracji

Skip to content